Del artiklen:
Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) lover i et svar til Folketinget, at regeringen vil sikre reelle omlægninger i jobindsatsen, som kan sikre, at de planlagte besparelser på jobcentrene ikke medfører nedskæringer på andre serviceområder i kommunerne.
Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) lover i et svar til Folketinget, at regeringen vil sikre reelle omlægninger i jobindsatsen, som kan sikre, at de planlagte besparelser på jobcentrene ikke medfører nedskæringer på andre serviceområder i kommunerne. - Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Minister Sophie Løhde (V) lover i svar til Folketinget, at sparekrav på tre milliarder på jobcentre vil modsvares af ‘reelle forandringer’.

Af Arne Ullum, arne@nb-medier.dk

Kommunerne kan se frem til, at regeringen vil gennemføre reelle forandringer i kravene til jobindsatsen, som vil modsvare regeringens sparekrav på tre milliarder kroner. Derfor afviser indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i et svar til  Folketinget, at der er grund til at frygte, at besparelsen på jobcentrene vil ramme andre kommunale serviceområder.

“Nedlæggelsen af jobcentrene skal afspejle reelle omlægninger, hvor regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen. Der skal gives frihed til dem, der kan selv. De borgere, der har større udfordringer med at finde et job, skal i stedet omfattes af mere værdige indsatser med større effekt.”

Det står i et svar fra Sophie Løhde til SF’s folketingsmedlem Charlotte Broman Mølbæk.

Svaret er interessant, fordi ministeren hermed stiller kommunerne i udsigt, at regeringen vil fjerne opgaver fra jobcentrene, som i dag koster de tre milliarder kroner. En række aktører med KL (Kommunernes Landsforening) i spidsen har kritiseret regeringen for, at fastlægge et sparekrav på tre milliarder kroner uden at have kortlagt hvilke opgaver, der kan fjernes, og om de opgaver svarer til de tre milliarder kroner.

Løftet om at regeringen vil gennemføre “reelle omlægninger”, som kan sikre faktiske besparelser for de tre milliarder kroner, vækker glæde hos KL-formand Martin Damm.

“Vi har selv sagt, at der skal laves noget om. I relation til besparelsen så ville den kedelige variant jo være, at regeringen lover at gennemføre forandringer, som kan sikre besparelsen uden reelt at lave noget om. Den anden variant er – som ministeren nu lover – at man grundlæggende laver noget om og forsimpler reglerne,” siger Martin Damm.

Sophie Løhdes svar er en del af et spørgsmål, hvor SF’s Charlotte Bromann Mølbæk på baggrund af en artikel på NB-Kommune beder ministeren oplyse “hvordan vil regeringen forhindre massive nedskæringer i kommunerne, når man nu også lægger op til nedskæringer i kommunernes bloktilskud til jobcentre og de facto nedskæringer som følge af ‘finansieringen’ af lønstigninger på velfærdsområdet via afbureaukratisering i regeringsgrundlaget”.

Ministerens løfte skal derfor ses i den kontekst, at ministerens løfte om reelle forandringer er afgivet i den kontekst, at besparelsen på jobcentrene ikke kommer til at ramme de øvrige serviceområder – altså at regeringen vil sikre, at omlægningerne rent faktisk vil udløse reelle besparelser.

Læs også:
Mange kommuner har underbudgetteret udgifter til handicappede

Martin Damm påpeger, at kommunerne har en forventning om, at der kommer konkrete udregninger af, at de forandringer, regeringen foreslår, reelt sikrer besparelser på de tre milliarder kroner.

“Det blive en god drøftelse med regeringen,” siger han.

Et af de centrale spørgsmål bliver derfor, om nedlæggelsen af indsatser over for dem “der kan selv” og en omlægning til indsatser for resten til “mere værdige indsatser med større effekt” kan reducere udgifterne til jobcentrene med tre milliarder svarende til godt 25 procent.

Når regeringen den 6. februar fremlægger lovkataloget for resten af folketingssamlingen, vil det blive mere klart, hvornår regeringen fremlægger de konkrete forslag til “reelle omlægninger”, som skal muliggøre besparelsen.