Stigende ledighed rammer kommuner i produktionsdanmark hårdest

Del artiklen:

Siden ledigheden var på sit laveste i april 2022, har der været en stigning i ledigheden på næsten 9.000 personer. Tallet dækker over bemærkelsesværdige forskelle på tværs af landet. Se udviklingen i din kommune her.

Af Peter Risager, peter@nb-medier.dk

Den begyndende stigning i ledigheden i andet halvår af 2022 har ramt betydeligt hårdere I Jylland og på Fyn end i de sjællandske kommuner. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som NB-Økonomi har set nærmere på.

Den sæsonkorrigerede ledighed var på sit laveste i april 2022, hvor under 72.000 personer var ledige, svarende til bare 2,4 procent af arbejdsstyrken. Siden har der været en stigning i ledigheden på næsten 9.000 personer, så ledigheden i december udgjorde 2,7 procent af arbejdsstyrken.

Men stigningen er ikke jævnt fordelt over landet, hvor Morsø Kommune er hårdest ramt med en stigning i ledigheden fra 1,7 procent til de nu landsgennemsnitlige 2,7 procent. Herefter følger Sønderborg, Viborg, Skive, Nyborg og Struer med de største stigninger i ledigheden.

Dermed tyder tallene på, at det ligesom ofte ved finanskrisen er produktionsdanmark, der er først til at mærke den stigende ledighed. Samme mønster så man især efter finanskrisen, hvor ledigheden steg hastigt i kommuner med meget industri, mens kommuner med mange servicejob havde en langsommere stigning i ledigheden.

På tværs af Jylland og Fyn er der relativt stor forskel på, hvor meget ledigheden er steget, men fælles for dem alle er, at ledigheden er steget.

Omvendt er der 14 kommuner, hvor ledigheden er faldet, omend meget marginalt. Alle de 14 kommuner ligger – med undtagelse af Ærø – på Sjælland.

Hvis den geografiske skævvridning fortsætter i takt med at ledigheden – som forventet – stiger yderligere, så kan det bringe nogle af de jyske og fynske kommuner i klemme. Det skyldes, at kommunerne kompenseres af staten for overførselsudgifter under ét, uden der tages hensyn til, hvordan ledigheden udvikler sig i den enkelte kommune.

Hvis man har en større stigning i ledigheden end landsgennemsnittet, så bliver man dermed underkompenseret for de stigende udgifter, mens man bliver overkompenseret for de stigende udgifter, hvis man har en stigning under landsgennemsnittet.

Se i kortet herunder, hvordan ledigheden har udviklet sig i din kommune fra april til december.