Del artiklen:
Ny ældreminister Mette Kierkgaard slår fast i et folketingssvar til DF, at hun ikke vil tvinge kommunerne til at bruge en klippekortsordning, hvis det skaber bureaukrati.
Ny ældreminister Mette Kierkgaard slår fast i et folketingssvar til DF, at hun ikke vil tvinge kommunerne til at bruge en klippekortsordning, hvis det skaber bureaukrati. - Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix (arkiv)

Den nye ældreminister holder fast i dagsordenen om afbureaukratisering. Derfor vil hun ikke tvinge kommuner til at benytte klippekortsordningen, der sikrer de ældre mere medbestemmelse og ekstra plejetimer.

Af Christina Yoon, Journalist, christina@nb-medier.dk

I et folketingssvar slår ældreminister Mette Kierkgaard (M) fast, at hun ikke vil tvinge kommuner til at bruge klippekortsordningen, hvis den skaber for meget bureaukrati.

“Det er erfaringen, at klippekortsordningerne mange steder netop har medført øget bureaukrati, og derfor er løsningen efter min opfattelse ikke, at Folketinget indfører et detaljeret lovkrav om, at kommunerne skal levere klippekortet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere og klippekortet til plejehjemsbeboerne,”  skriver Mette Kierkgaard i et folketingssvar til Pia Kjærsgaard (DF).

“Vi skal ikke have mere bureaukrati men derimod holde fokus på, hvordan vi kan bidrage til en alderdom med livsglæde, hvor den enkelte ældre har mere selvbestemmelse.” 

Det er et markant skifte sammenlignet med den tidligere social- og ældreminister Astrid Krag (S), der slet ikke ville gå ind på det dilemma, at det frie valg og rettigheder skaber bureaukrati.

Læs også:
Ny ældrelov kan minimere retssikkerheden og det frie valg

Dermed ser de første spæde skridt ud til, at den nye regering vil stå mere fast på den dagsorden, der hedder afbureaukratisering, sammenlignet med den tidligere S-regering.  

Ældreministeren understreger, at det ikke er fordi, hun er imod klippekortsordningen. Hun skriver derfor ikke noget om, at den skal afskaffes, da idéen bag mere selvbestemmelse er god. Mette Kierkgaard vil blot ikke tvinge de kommuner, der ikke kan få den til at fungere uden ekstra bureaukrati, til at bruge ordningen. Der ønsker hun i stedet, at man ser på andre lokale løsninger, som kan sikre borgerne mere frit valg og selvbestemmelse. 

Der skal skabes “langt mere lokal frihed, ansvar og engagement,” skriver hun.  

Men hun står fast på, at i dilemmaet om bureaukrati versus mere frihed, der må friheden ikke ende med at skabe et ufrit bureaukrati samtidig. 

“Regeringen er optaget af at sikre de ældre reel selvbestemmelse. Det er et klart pejlemærke for arbejdet med ældreområdet. Et andet pejlemærke er afskaffelse af unødigt bureaukrati og kontrol og dermed også, at vi ikke utilsigtet kommer til at tilføre flere lag, der afstedkommer mere bureaukrati,” skriver Mette Kierkgaard.