Del artiklen:
I Nyborg Kommune har man fundet en model for tildeling af penge til dagtilbud, som især skal komme mindre institutioner til gode.
I Nyborg Kommune har man fundet en model for tildeling af penge til dagtilbud, som især skal komme mindre institutioner til gode. - Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Hvordan får man bedst muligt fordelt penge til kommunens daginstitutioner? Det spørgsmål er politisk påtrængende i mange kommuner. I Nyborg Kommune har man nu fundet en model, der kan inspirere andre kommuner.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, iver@nb-medier.dk

Skal børnehaver og vuggestuer alene have penge fra kommunen i forhold til antallet af børn? Eller skal der flere andre parametre ind over?

De spørgsmål behandler man politisk fra tid til anden i de fleste kommuner. I Nyborg Kommune vedtog et bredt flertal i byrådet i aftes, tirsdag, en model for ressourcefordeling. Det skete efter et grundigt forarbejde, hvor tre modeller var i spil.

Den valgte model i Nyborg går kort fortalt ud på, at man fordeler ressourcer efter antallet af børn i hver institution: Derudover har man en ‘bæredygtigheds-pulje’ på 1,5 mio. kr., som fordeles af børnechefen til institutioner med “lavt børnetal eller andre udfordringer i forhold til økonomisk bæredygtighed.” Det fremgår af dagsordenen til gårsdagens byrådsmøde.

“Vi er landet på en model, hvor vi politisk har sat os for at bevare de mindre institutioner i stedet for at lukke dem. Det er ganske vist dyrere at drive mindre institutioner, men de har stor værdi for forældre og landsbysamfund,” siger Suzette Frovin (SF), som er formand for for Skole- og Dagtilbudsudvalget i Nyborg Kommune. 

Som eksempler på mindre institutioner i Nyborg Kommune nævner hun ’Skattekisten’ i Frørup (syd for Nyborg) og ’Klatretræet’ i Herrested (vest for Nyborg).

Hun forklarer, at de mindre institutioner typisk er mest udfordrede, når det gælder op- og nedgang i børnetal og i forhold til personalet. Derfor vil de nogle gange have brug for støtte fra den centrale bæredygtigsheds-pulje.

“Hvis børnetallet falder i en institution, vil det normalt være sådan, at man også skal gå ned i antallet af ansatte. Men hvis du er i en lille børnehave med for eksempel syv ansatte, så kan det hele blive meget skrøbeligt, hvis du pludselig skal være seks. Så vil man være meget dårligt dækket ind den dag, to af de ansatte bliver syge,” forklarer Suzette Frovin.

Læs også:
Forældreorganisation: Luk børnehaver uden pædagoger

Adspurgt om andre kommuner kan bruge ressourcefordelings-modellen i Nyborg til inspiration, svarer udvalgsformanden:

“Ja. Hvis man har et politisk ønske om at have en decentral struktur i sine dagtilbud med daginstitutioner i de mindre byer. Med ’bæredygtighedspuljen’ anerkender vi, at der er forskellige forudsætninger for at drive daginstitution.”

Fakta om Nyborg-modellen

I dagsordenen til byrådsmødet i aftes var der en udførlig beskrivelse af den valgte model for at fordele penge til daginstitutioner i Nyborg. Her er et uddrag fra beskrivelsen:

Det “er en ressourcemodel for daginstitutionerne, der er baseret på tildeling af et beløb pr. barn og afsættelse af en central pulje. Ressourcemodellen er i høj grad en videreførelse af den nuværende ressourcemodel:

  • Beløb pr. barn omfatter tilskud til minimumsnormering og skal finansiere det pædagogiske personale, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar, IT mv.
  • Alle institutioner får samme beløb pr. barn uanset børnetal.
  • Udover beløb pr. barn tildeles fast budget til ledelse og bygninger.
  • Budgetrammen for alle daginstitutioner udvides med i alt 1,5 mio. kr., som bliver lagt i en central pulje, og som børnechefen årligt fordeler til de daginstitutioner, der har økonomiske vanskeligheder som følge af lavt børnetal og til sikring af økonomisk bæredygtighed.
  • Der opstilles kriterier for udmøntning af midler fra den centrale pulje til de daginstitutioner, der har økonomiske vanskeligheder som følge af lavt børnetal og til sikring af økonomisk bæredygtighed. Kriterierne skal sikre, at det er tydeligt og gennemskueligt, hvem der kan tildeles tilskud og af hvilke årsager. Kriterierne udarbejdes af børnechefen og kan bl.a. omfatte:
    • Lavt antal indskrevne børn eller store udsving i børnetal
    • Børn der udfordrer og har behov for ekstra støtte
  • Hvis der ved årets afslutning er midler tilbage i den centrale pulje vil midlerne blive tilbageført til daginstitutionerne.

Kilde: Dagsorden punkt 9 til byrådsmøde i Nyborg, 31. januar 2023

Note: Faktaboksen er siden første offentliggørelse blev ændret på baggrund af en beslutning i byrådet.