Del artiklen:
Der er tiltagende mangel på pædagoger i børnehaverne. På den baggrund forsøger man at få dem op i tid i Odsherred og har gang i en interessant proces.
Der er tiltagende mangel på pædagoger i børnehaverne. På den baggrund forsøger man at få dem op i tid i Odsherred og har gang i en interessant proces. - Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix (arkiv)

En proces med at lytte til medarbejderne kan få pædagoger til at gå op i tid. Det viser erfaringer fra Odsherred Kommune, som blev præsenteret på topmøde.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, iver@nb-medier.dk

Hvordan får man pædagoger til at gå op i tid, så manglen på dem kan mindskes? Det bøvler man med i mange kommuner. I sjællandske Odsherred Kommune har man fundet en metode, der ser ud til at virke.

I Odsherred Kommune er man ifølge borgmester Karina Vincentz (Nyt Odsherred) som i så mange andre kommuner udfordret af, at mange ansatte i børnehaver og vuggestuer går på pension inden for få år. Og at sygefraværet er forholdsvis højt.

“For at afbøde manglen på pædagoger vil vi gerne have dem op i tid og helst på fuldtid. Ret mange af dem er nu på deltid,” fortæller Karina Vincentz.

Hun fortalte på Børn & Unge Topmødet sammen med centerchef i Odsherred for Børn, Unge og Familier Ane Stallknecht om, hvordan man i 2022 satte gang i en proces.

“På forskellige workshops og møder i daginstitutionerne talte vi med medarbejderne om, hvordan de ser på deres arbejdstid. Og de første meldinger lød på, at der var ikke mange, som var interesserede i at gå op i tid,” fortalte Ane Stallknecht og fortsatte:

“De ansatte syntes selv, at de havde fundet en god balance mellem arbejds- og familieliv. Ydermere syntes en del, at arbejdet sled så meget på dem, at de ikke kunne holde til flere timer.”

Læs mere om arbejdet med rekruttering

På den baggrund introducerede kommunen begrebet ‘drømmeskemaer’ over for pædagoger og andre ansatte i dagtilbud. Medarbejderne blev bedt om at komme med deres bud på, hvordan arbejdstiden skulle skrues sammen for at være ideel for netop dem.

“Det viste sig, at mange gerne vil åbne eller lukke i daginstitutionerne. Og den kabale kan være svær at få til at gå op. Men drømmeskemaerne viste også, at der faktisk er medarbejdere, som er parat til at gå op i tid,” fortalte Ane Stallknecht.

Nu bliver det prøvet af

I to dagtilbud og en SFO har man nu i Odsherred som en prøveordning fået nogle pædagoger til at gå op i tid efter processen med drømmeskemaerne. I SFO’en har det medført længere åbningstid.

“Det er godt nok dyrere for kommunen med den længere åbningstid, men når det nu kan få nogle til at gå op i tid, så er det den pris, vi må betale,” forklarer Karina Vincentz til NB-Kommune og fortsætter:

“Vi skal for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere i kommunerne i langt højere grad til at indrette os på at være fleksible og give mulighed for individuelle løsninger.”

“Vi har eksempelvis i vores kommune en del ansatte, som har fritidslandbrug. Nogle af dem vil sikkert gerne arbejde mere om vinteren og mindre om sommeren.”

Indtil videre giver det gode resultater, at pædagoger er gået op i tid i de to dagtilbud og SFO’en.

“Når man som pædagog går op i tid, kan man oftere være med til både at modtage børn om morgenen og aflevere dem igen om eftermiddagen. Det er godt for børnene, når de har de samme voksne i løbet af dagen,” fortalte Ane Stallknecht.

Løb panden mod en mur

Odsherred er næsten landskendt i den kommunale verden for at være kommunen, som gik foran med at indføre en firedages arbejdsuge for de administrative medarbejdere. En effekt af tilbuddet til de administrative medarbejdere har ifølge Karina Vincentz dog været, at ansatte udenfor rådhuset har kigget med en vis misundelse på kontoristernes arbejdsvilkår.

“Vi prøvede på den baggrund med blandt andet nogle store skemaer, om vi kunne indføre firedages arbejdsuge i daginstitutioner. Men det viste sig, at det ville blive meget kompliceret og dyrt,” fortæller Ane Stallknecht til NB-Kommune og fortsætter:

“Så kom vi i stedet på, at vi kunne spørge de ansatte om, hvad der skal til for, at de vil gå op i tid.”

Læs også:
Kommune lægger sig fast på firedages arbejdsuge

Lederes udsagn om ansatte op i tid

”Relationer til børn og forældre styrkes. Børn og forældre vil kunne møde det samme personale både morgen og eftermiddag – færre personaler at forholde sig til.”
 (Citat fra leder af dagtilbud)

”Hvis alle medarbejdere er på fuld tid vil det gøre skemalægningen meget nemmere.”
(Citat fra leder af dagtilbud)

”Vi kunne ønske et mål om, at der ikke i fremtiden ansættes personale med færre end 30 timer. Det vil have betydning for stabilitet og relations-arbejdet i huset.”
(Citat fra leder af dagtilbud)

”I SFO’en har vi hævet timetallet med to timer om ugen for to medarbejdere. Det giver både gevinst for børnene, medarbejderne kommer op i tid, og de får indflydelse på at tilrettelægge deres arbejdstid.”
(Citat fra leder af SFO)