Del artiklen:
På Frederiksberg har man i flere år arbejdet for at udvikle en mere helhedsorienteret indsats og ifølge jobcenterchef Anja Krogh Svane er det en af årsagerne til, at arbejdsmarkedsafdelingen kan holde på sagsbehandlerne i knap syv år i gennemsnit.
På Frederiksberg har man i flere år arbejdet for at udvikle en mere helhedsorienteret indsats og ifølge jobcenterchef Anja Krogh Svane er det en af årsagerne til, at arbejdsmarkedsafdelingen kan holde på sagsbehandlerne i knap syv år i gennemsnit. - Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Arbejdsmiljøet er så presset, at mange sagsbehandlere forlader faget efter et års ansættelse. På Frederiksberg og i Odense er det anderledes. Her bliver sagsbehandlerne i knap syv og otte år i gennemsnit. Det skyldes ifølge kommunerne særlige strategier.

Af Kasper Rasmussen, kasper@nb-medier.dk

Et alt for højt arbejdstempo og en oplevelse af ikke at have mulighed for at hjælpe udsatte borgere godt nok. Det er hverdag for mange socialrådgivere. 

I efteråret kom det frem, at arbejdsmiljøet blandt socialrådgivere er så presset i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, at hver fjerde stopper efter bare et års ansættelse på grund af arbejdspres. Og ifølge næstformand for Dansk Socialrådgiverforening (DS) Ditte Brøndum er tallene genkendelige på landsplan. 

Læs også:
Efter stort frafald: Sådan kan kommunerne fastholde sagsbehandlere

I september viste en undersøgelse fra Arbejdstilsynet, at socialrådgiverne er den næstmest stressede faggruppe. 41,5 procent af socialrådgiverne svarer ’altid’ eller ’ofte’ til, at de ikke når alle arbejdsopgaver, mens 36,9 procent svarer ’altid’ eller ’ofte’ til, at de er bagud med arbejdet. Det skriver NB-Beskæftigelse.

På Frederiksberg har man længe haft fokus på arbejdsmiljøet, og kommunen har – modsat tendensen på landsplan – formået at fastholde sagsbehandlerne i knap syv år i gennemsnit. 

Det skyldes især, at arbejdsmarkedsafdelingen siden 2015 har arbejdet med en særlig strategi kaldet ‘Job i Fokus’. En fælles retning for alle medarbejdere på tværs af afdelinger – uanset hvilken målgruppe sagsbehandlerne arbejder med. 

“Vi arbejder ud fra et fælles fokus, hvor vi løbende sikrer en fælles juridisk og metodisk opkvalificering, som giver medarbejderne rum til at udøve faglighed. Deri ligger også, at vi har et rimeligt sagsantal og nogle gode indsatser, som vi er stolte af,” fortæller jobcenterchef Anja Krogh Svane. 

Arbejdsmarkedsafdelingen har desuden en partnerskabsaftale med Københavns Professionshøjskole, der skal styrke sammenhængen mellem uddannelsen til socialrådgiver og professionsudøvelsen, som den udspiller sig i praksis. 

I Odense tror Gorm Hjelm Andersen, koncernchef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, at sagsbehandlerne bliver i næsten otte år i gennemsnit, fordi de tilbydes en stor fleksibilitet i deres arbejde. 

“Det er i høj grad op til dem selv, om de arbejder hjemme, eller om de kommer på arbejde, fordi man i dag kan holde mange samtaler digitalt. Den fleksibilitet sætter sagsbehandlerne stor pris på. Det er sådan noget, der er med til at gøre vores arbejdsplads attraktiv,” fortæller Gorm Hjelm Andersen.

Stolte medarbejdere 

Frederiksberg Kommune har de senere år ligget i top-10 på Beskæftigelsesministeriets benchmark, som viser, hvor mange borgere hver enkelt kommune har på offentlig forsørgelse sammenholdt med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af lokale forhold.

Generelt oplever Anja Krogh Svane på Frederiksberg en afdeling, hvor både medarbejdere og ledere tager et fælles ansvar for indsatsen, hvilket afspejles i de seneste virksomhedstilfredshedsmålinger og borgervurderinger, som har været positive. 

I Odense kan Gorm Hjelm Andersen også fremvise både flotte målinger fra både virksomheder og borgere. 

“Vi måler løbende virksomhedernes tilfredshed med jobcentret. I det seneste kvartal var 84 procent af de adspurgte virksomheder tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet.” 

“Og når det gælder borgerne, er det særligt dem længst væk fra arbejdsmarkedet, vi har et særligt fokus på, når det gælder oplevelsen med jobcentret. I den seneste undersøgelse fra efteråret var over 70 procent tilfredse med deres forløb i jobcentret,” fortæller Gorm Hjelm Andersen. 

Godt match mellem erfarne og nyuddannede

En anden forklaring på, at arbejdsmarkedsafdelingen i Frederiksberg formår at fastholde medarbejderne er, at Arbejdsmarkedsafdelingen har formået at fastholde seniorer i arbejde.  

“Det handler jo om, at medarbejderne har lyst til at blive nogle ekstra år i stedet for at gå på pension, så snart de kan. Vi har gjort meget for at sikre, at de oplever, at der er behov for deres faglighed og indsats, hvilket der i høj grad er. Vi har et godt match mellem erfarne og nyuddannede medarbejdere,” siger Anja Krogh Svane.

Sidst men ikke mindst har man i flere år arbejdet for at udvikle en mere helhedsorienteret indsats på Frederiksberg. 

“Det betyder, at medarbejderne har fået flere kasketter på. På den måde undgår vi at sende borgerne rundt, hver gang der skal ske en indsats. Vi forsøger at skabe en tæt sammenhæng mellem samtaler og indsatser,” fortæller Anja Krogh Svane.

Selvom Arbejdsmarkedsafdelingen i Frederiksberg Kommune har formået at fastholde medarbejderne i knap syv år i snit, oplevede jobcenterchefen sidste år at flere trofaste medarbejdere indgav deres opsigelse efter et år, hvor debatten mod jobcentrene var særlig hård. Det kan du læse mere om torsdag.

null