Så hårdt vil jævn administrationsbesparelse ramme hver kommune

Del artiklen:

Mellem kommunerne er der stor forskel på, hvor stor en andel af administrationsudgifterne der skal spares, hvis alle kommuner skal spare samme beløb pr. indbygger. Se tallet for din kommune her.

Af Peter Risager, peter@nb-medier.dk

Hvis administrationsbesparelsen – som regeringen har i sinde at pålægge kommunerne – bliver en jævn rammebesparelse, hvor alle kommuner skal spare samme beløb pr. indbygger, så skal enkelte kommuner skære næsten fem procent af administrationen. Andre kommuner kan nøjes med at skære under tre procent af de administrative udgifter.

Dermed er der stor forskel på, hvor hårdt en kommende besparelse vil ramme kommunernes administration relativt til administrationens størrelse, skriver NB-Økonomi.

Ikke nok med, at kommunerne med de laveste administrative udgifter vil skulle skære den største andel, så er det også de kommuner, der alt andet lige vil have sværest ved at skære i de administrative udgifter. Det skyldes ganske enkelt, at der er færre funktioner at spare på.

Hvis besparelsen i kommunernes administration fordeles ligeligt, så vil hver kommune skulle spare 358 kroner pr. indbygger på administration ved en samlet besparelse frem til 2030 på 2,1 milliarder kroner. Det svarer til 3,7 procent af kommunernes samlede administrative udgifter.

Men på tværs af kommunerne vil der være stor forskel på, om de 358 kroner pr. indbygger skal findes ud af et budget på 7.500 kroner pr. indbygger eller 13.000 kroner pr. indbygger.

Læs også:
Se data: Så let eller svært er det for din kommune at spare på administration

Med andre ord er der stor forskel på, om man skal spare 2,7 procent af de administrative udgifter uden at have gennemført mærkbare besparelser de seneste år, eller om man skal skære næsten fem procent oveni flere år med sparerunder.

Horsens Kommune vil blive hårdest ramt af en jævn rammebesparelse, da de landsgennemsnitlige 358 kroner pr. indbygger i administrative besparelser svarer til en besparelse på 4,7 procent af kommunens administrationsudgifter.

Det er da også netop borgmesteren i Horsens Kommune, der overfor både finansministeren og KL har argumenteret for, at man må finde en model for administrationsbesparelser, der tager højde for kommunernes nuværende administrative udgifter.

Læs også:
Oprør på vej mod jævn fordeling af besparelser på administration

Kommunerne Holbæk og Herning rammes næsten ligeså hårdt, da de skal finde administrative besparelser på henholdsvis 4,5 og 4,6 procent, hvis besparelsen bliver pålagt alle kommuner ligeligt.

I den modsatte ende skal Albertslund Kommune spare blot 2,7 procent af de administrative udgifter. Herefter kommer en række andre andre vestegnskommuner Brøndby, Glostrup, Ishøj og Ballerup, der alle skal finde besparelser på præcis tre procent af de administrative udgifter.

Se den procentvise besparelse for hver kommune ved en jævn rammebesparelse i kortet herunder.