Del artiklen:

Antallet af mindre virksomheder i landkommunerne er faldet med 11 procent siden 2008. Imens er antallet af indbyggere faldet med fire procent, så virksomhedslukningerne går langt stærkere end befolkningsudviklingen.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, iver@nb-medier.dk

Det bliver sværere og sværere at drive virksomhed i de små bysamfund i landkommunerne, og virksomhederne lukker eller flytter. På 12 år er lidt over hver 10. mindre virksomhed enten lukket eller flyttet fra landkommunerne. I storbyerne er det omvendt. Her er der vækst i antal virksomheder og indbyggere.

Det viser en analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder. 

I SMVdanmark er chefkonsulent Kasper Munk Rasmussen bekymret over udviklingen, og han frygter en ond cirkel, hvor virksomhedslukninger og folkevandringen fra land til by forstærker hinanden. 

“Virksomhederne i de lokale samfund har stor betydning. Ikke blot på grund af arbejdspladserne og penge i kommunekassen, men også fordi de giver aktivitet, liv, handelsmuligheder, de sponserer en del af foreningslivet og giver lærepladser og fritidsjob til unge. Uden dem bliver det ikke attraktivt at leve og bo i de små samfund væk fra de store byer,” siger Kasper Munk Rasmussen i en meddelelse.

Årsagen til virksomhedsflugten fra landet skal ifølge SMVdanmarks analyse blandet andet findes i, at infrastrukturen – både transportmuligheder og internet- og mobildækning – er ringere, og mulighederne for at finde kvalificeret arbejdskraft er mindre end i storbyerne.

null

SMVdanmark vil have erhvervsstøtte målrettet lokale tiltag

Kasper Munk Rasmussen mener, der bør sættes ind flere steder, men især bør erhvervsfremme-systemet målrettes det brede, lokale erhvervsliv.

“Indsatsen bør udspringe fra de lokale erhvervsforeninger, der kender virksomhederne og kan rådgive dem om, hvordan de bedst opnår støtte til for eksempel digitale løsninger eller energirenoveringer. Desværre brænder vi i dag millioner af kroner af på initiativer, der primært kommer de store virksomheder til gavn,” siger Kasper Munk Rasmussen.

Han peger som eksempel på de penge, der bruges på de såkaldte erhvervsfyrtårne. Her får få, meget store virksomheder massiv skatteyderstøtte. 

“I praksis fremmer samarbejdet kun de stores egne forretningsområder. For eksempel Aalborg Portland får støtte til at indfange CO2, og Novo får støtte til et partnerskab, der handler om deres eget forretningsområde, nemlig sundhed og overvægt. Det er begrænset, hvor mange mindre virksomheder i den pågældende landsdel der får glæde af det. De penge kan bruges langt bedre,” siger Kasper Munk Rasmussen. 

null