Del artiklen:

Faglighed, ro, trivsel og inklusion – er det muligt? Det mener lærer Karina Winther, som med sin gennemtestede metode, UgeskemaRevolutionen, sætter elevernes medbestemmelse og hensyn til forskellighed i fokus.

Alle folkeskolens medarbejdere arbejder hver dag for at skabe en skole med trivsel, faglige udfordringer og fællesskab for alle elever. Men en travl hverdag kan gøre det svært også at nå dem med særlige behov. Derfor stiller mange spørgsmålstegn ved inklusionsmålsætningen og kalder den forfejlet. 

Men måske er det ikke inklusionsmålsætningen, der er problemet. Måske er det måden, vi organiserer undervisningen på. 

Derfor har vi skabt UgeskemaRevolutionen som svar på de udfordringer, Karina Winther selv har oplevet i forhold til at nå og inkludere alle elever. Metoden kan naturligvis kombineres med de pædagogiske metoder, som kommunen og skolerne i forvejen arbejder med. 

Hvad er UgeskemaRevolutionen? 
UgeskemaRevolutionen er både et planlægningsredskab for læreren og en måde at organisere undervisningen på: 

 • Et differentieret afkrydsningsskema med ugens opgaver
 • Kort faglig introduktion fra læreren
 • Eleverne vælger selv rækkefølge, samarbejdspartnere og hvor, de vil arbejde 

Medbestemmelsen giver eleverne en stor følelse af frihed, hvilket har indflydelse på deres lyst til at lære, søge viden og deltage i undervisningen. 

Læreren får mulighed for at tage hensyn til alle elevers niveau, behov og læringsstile. Det skaber ro i klassen og tid til de elever, der har særlige behov. Med andre ord: 

 • Undervisningsdifferentiering
 • Klasseledelse
 • Inklusion i praksis 

… Og vi ved, at det virker.

null
Ugeskemaet giver selvstændige og arbejdsomme elever.

Faktaboks
I forbindelse med deltagelse i et EU-finansieret projekt, har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de lærere, der har deltaget i vores kurser og som underviser efter UgeskemaRevolutionens principper. De peger på følgende resultater og fordele: 

 • Bedre mulighed for at undervisningsdifferentiere 
 • Større ro i klassen og fordybelse til læring samt højere fagligt udbytte 
 • Bedre elevtrivsel og -inddragelse 

 • Succes med inklusion af elever med faglige og sociale udfordringer samt diagnoser 
 • Varieret skoledag og mere bevægelse 
 • Lærerforberedelsen bliver lettere og det personlige overskud øges

Læs mere om undervisningsmetoden

Besøg os på vores stand nr. 11 under KL’s Børn & Unge Topmøde den 26. og 27. januar 2023.

null

Læs Kommunernes økonomi bliver afgjort i klasseværelserne