Del artiklen:

Vind og sol producerede i år 59,3 procent af det samlede danske elforbrug. I 2021 var det 47,4 procent.

Elproduktion fra vind og sol svarede i 2022 til 59,3 procent af det samlede danske elforbrug.

Det er rekordhøjt, skriver Energinet i en pressemeddelelse. Energinet er en statsejet virksomhed, der ejer og udvikler el- og gasnettet herhjemme.

Der er sket en stigning på 11,9 procentpoint fra 47,4 procent i 2021. Går man længere tilbage, er der tale om en fordobling fra 30,0 procent i 2012.

2022 har været et år med meget blæst og vind, og det har sat sving i landets vindmøller.

Vindandelen er fra 2021 steget med 9,5 procentpoint til 53,2 procent i 2022. Det skyldes især havvindmølleparken Kriegers Flak i Østersøen, der har haft sit første fulde produktionsår, skriver Energinet.

Relativt set er det dog solenergi, der med hjælp fra mange nye solcelleanlæg og solcelleparker har taget det største hop.

Andelen af elproduktion fra sol i forhold til elforbrug steg fra 3,6 procent i 2021 til 6,2 procent i år.

Når andelen af strøm fra vedvarende kilder stiger, stiller det større krav til balance i fremtidens elsystem, skriver Energinet.

– For det er et system, hvor elektricitet ikke som tidligere bliver produceret, når der er brug for den, men kommer som vinden blæser, og som solen skinner, lyder det.

Energinets tal viser, at mens elproduktion fra sol og vind udgjorde over 70 procent af elforbruget i gennemsnit over en måned i februar, juli og november, var andelen til gengæld nede på omkring henholdsvis 44 procent og 38 procent i marts og august.

Desuden viser tallene fra Energinet, at der er store forskelle landets kommuner imellem.

Særligt i kommuner med store vindmølleparker til vands og til lands produceres der meget grøn strøm.

Det er kommuner som Norddjurs, Lolland, Jammerbugt, Esbjerg, Guldborgsund og Lemvig. Her er elproduktion fra vind og sol på mere end 200 procent af kommunernes eget elforbrug.

Det ser omvendt ud i 32 kommuner i hovedstadsområdet og andre bykommuner. Her udgør andelen af grøn strøm under fem procent af den enkelte kommunes forbrug, skriver Energinet.

Det kalder ifølge Energinet derfor på en udvidelse af eltransmissionsnettet, når den grønne strøm produceres steder, hvor elforbruget er småt.

Tallene er opgjort 29. december. Derfor kan de nå at ændre sig en smule, bemærker Energinet, men det bliver på decimalerne.

/ritzau/