Del artiklen:
På billedet ses et vandløb i Hjørring Kommune, der er blevet restaureret.
På billedet ses et vandløb i Hjørring Kommune, der er blevet restaureret. - Foto: Fiskeristyrelsen

Danmark skal leve op til målsætningerne i EU’s vandrammedirektiv om et minimum for god økologisk tilstand i vandløb. Fiskeristyrelsen har netop åbnet en tilskudsordning med en økonomisk ramme på 72 mio. kr. til kommunale vandløbs-restaureringsprojekter.

Af Jørn Sørensen, jorn@nb-medier.dk