Del artiklen:

Stort set alle kommuner har forbedret normeringerne i daginstitutionerne siden 2019. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fagforbundet BUPL mener dog, at kommunerne langt fra er i mål. Se udviklingen i din kommune her.

Af Christina Yoon, Journalist, christina@nb-medier.dk

Det er lykkedes 89 kommuner at forbedre normeringerne i daginstitutioner for de 0-2 årige fra 2019 til 2021. Det tal er 85 kommuner, når det kommer til normeringerne for de 3-5 årige i samme periode. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I kommunerne, som er lykkes med at forbedre normeringerne, betyder det, at der nu er færre børn pr. voksne. Det har været et mål for fagforbundet BUPL og navnligt støttepartiet SF, at få flere pædagoger og voksne ind i daginstitutionerne. For de 0-2 årige har målet været maksimalt 3 børn pr. voksne, og for de 3-5 årige drejer det sig om højst 6 børn pr. voksne.

Se NB-Kommunes tema om minimumsnormeringer

Man kan dog ikke blot aflæse nedenstående kort og konkludere, at loven om minimumsnormeringerne er blevet opfyldt. Det skyldes, at Danmarks Statistik
opgør normeringer på en anden måde, end loven tilskriver. Men da loven først er gældende fra 2024, vil der være en forskel på opgørelsen fra Danmarks Statistik (DST) og Børne- og Undervisningsministeriet. Det fremgår det af DST’s opgørelse.

Ifølge DST og BUPL skal daginstitutionsledere ikke indgå 100 procent i opgørelserne, og skillelinjen i forhold til børn i vuggestuer skal gå ved tre år frem for to år. Derudover skal de pædagoger, man har ansat til sociale normeringer ikke indgå i statistikken.

Herunder kan du aflæse, hvor langt de kommune – ud fra DST’s normeringsopgørelse – er kommet i indsatsen om bedre normeringer i daginstitutionerne for både 0-2 årige og 3-5 årige.

Ud fra DST’s opgørelse er der 81 kommuner, der har maximum 3 børn pr. voksne for de små i alderen 0-2 år. Der er 84 kommuner, der har maximalt 6 børn pr. voksne for de 3-5 årige. Nedenstående to kort viser ændringen fra 2019 til 2021 for begge aldersgrupper.