Del artiklen:
Ekstra poster i bl.a. bestyrelser og udvalg er med til at skubbe lønnen i vejret hos lokalpolitikere. Blandt de borgmestre, der i Region Hovedstaden tjener mest, er øverst til venstre Michael Ziegler (K), øverst til højre Sophie Hæstorp Andersen (S), nederst til venstre Thomas Lykke Pedersen (S) og nederst til højre Thomas Gyldal Petersen (S).
Ekstra poster i bl.a. bestyrelser og udvalg er med til at skubbe lønnen i vejret hos lokalpolitikere. Blandt de borgmestre, der i Region Hovedstaden tjener mest, er øverst til venstre Michael Ziegler (K), øverst til højre Sophie Hæstorp Andersen (S), nederst til venstre Thomas Lykke Pedersen (S) og nederst til højre Thomas Gyldal Petersen (S). - Foto: Socialdemokratiet/Høje-Taastrup Kommune

Flere af de storkøbenhavnske borgmestre har en del bestyrelsesposter, der samlet set gør dem vellønnede. Det kan man se med borgmestrene i Høje-Taastrup, Fredensborg og Herlev. ‘Det er vist ikke til diskussion, at jeg har en fin årsløn,’ siger borgmester.

Af Caroline Ryberg Albæk, Journalist, caroline@nb-medier.dk

Flere borgmestre i Region Hovedstaden får en pæn løn for deres indsats og ligger over landsgennemsnittet for politikere med poster i KL (Kommunernes Landsforening).

Det viser en opgørelse, som NB-Kommune har foretaget.

Med en årsløn på 1.656.066 kr. er borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Michael Ziegler (K) den i regionen, som med poster i KL, tjener mest. Blandt andet en post som formand for et KL-udvalg giver borgmesteren en pæn ekstra indkomst ved siden af borgmesterlønnen.

Uden at gøre sig til dommer over sine kollegaers løn – det vil han ikke – anerkender Michael Ziegler den skepsis, som nogle har, når de betragter lokalpolitikeres løn og honorar. 

“Jeg forstår godt, at nogle kan mene, at de job, der ligger i umiddelbar forlængelse af borgmesterjobbet, ikke bør give ekstra løn,” siger Michael Ziegler til NB-Kommune.

“Men det er vigtigt at skelne mellem, hvad der er en forlængelse af borgmesterjobbet, og hvad der kommer som en reel ekstra opgave, der tager ekstra tid og kræver ekstra ansvar. For der bør være forskel i måden det honoreres på,” siger han.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Den skelnen, som borgmesteren påpeger, er vigtig. Og noget, som Michael Ziegler selv forsøger at efterleve. 

“Jeg har selv den tilgang, at en bestyrelsespost som i for eksempel Beredskab 4K (det lokale beredskab) ikke er en opgave, jeg skal honoreres for. Jeg får heller ikke – og skal ikke have honorar – for at være medlem af vores to byudviklingsselskaber. For det er en del af mit job at deltage i byudviklingen i min egen kommune,” siger Michael Ziegler til NB-Kommune.

Honorar for ekstra opgaver, der spiser af min sparsomme fritid, har jeg ikke tænkt mig at frasige

Michael Ziegler (K), borgmester og KL-udvalgsformand

Modsat er der andre gange, hvor det er legitimt at modtage honorar, mener han. 

“Honorar for ekstra opgaver, der spiser af min sparsomme fritid, har jeg ikke tænkt mig at frasige mig honorar for. Det, vil jeg ikke synes, var rimeligt,” lyder det fra borgmesteren.
 
Ekspert: Et niveau, der hverken er nødvendigt eller passende

Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet og erfaren bestyrelsesmedlem, betragter løn og vederlag til lokalpolitikere på tværs af landet. På den baggrund vurderer han, at niveauet for honorar flere steder er kommet over grænsen for, hvad der er rimeligt.

“Lønnen til lokalpolitikere er flere steder i landet nået et niveau, der hverken er nødvendigt eller passende i forhold til honorarer for sammenlignelige hverv,” siger Per Nikolaj Bukh til NB-Kommune.
Selv erkender Michael Ziegler med baggrund i sin egen årsløn, der ligger på den ‘rigtige’ side af 1,5 millioner kr., at være fint lønnet. 

“Det er vist ikke til diskussion, at jeg har en fin årsløn,” siger borgmesteren.

Men lønnen afspejler også arbejdstid og ansvar, mener han. 

“Summen af mine vederlag er især høj, fordi jeg har posten som chefforhandler på overenskomstområdet i KL. Det gør, at jeg samtidig skal sidde i andre overenskomstrelaterede fora, hvilket også tager en masse ekstra tid. Tilmed har det en pris, at man bliver en større person i offentligheden og skal stå til ansvar for store og vigtige beslutninger,” siger Michael Ziegler til NB-Kommune. 

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Forsyningsselskaber er med til at give ekstra til bankkontoen 

Næst efter Michael Ziegler og Københavns overborgmester, Sophie Hæstrop Andersen (S), finder man på listen de to socialdemokratiske borgmestre Thomas Lykke Pedersen (S) i Fredensborg og Thomas Gyldal Petersens (S) i Herlev.

Hver især får de en årsløn på over 1,4 millioner kroner.

Det er cirka 200.000 kr. over gennemsnittet af lokalpolitikere med poster i KL. Her er gennemsnittet for samlede vederlag om året – blandt de 30 mest vellønnede: 1.228.711 kr..

Læs også:
Ekstra vederlag gør nogle lokalpolitikere vellønnede: Se hvem der tjener mest

De vederlag, som er med til at gøre de to S-borgmestre, til vellønnede politikere kommer bl.a. fra forsyningsselskaber.

Eksempelvis er Thomas Gyldal Petersen bestyrelsesmedlem i HOFOR Vand Holding A/S, hvor han årligt modtager 125.000 kr. i honorar. Mens Thomas Lykke Pedersen som bestyrelsesmedlem i Fredensborg Forsyning årligt modtager 80.000 kr..

Læs også:
Her er landets bedst betalte borgmester