Del artiklen:
Vederlag fra bestyrelsesposter og udvalg med mere er med til at gøre Odenses borgmester til landets mest velbetalte lokalpolitiker. Det viser en ny opgørelse fra NB-Kommune.
Vederlag fra bestyrelsesposter og udvalg med mere er med til at gøre Odenses borgmester til landets mest velbetalte lokalpolitiker. Det viser en ny opgørelse fra NB-Kommune. - Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix (arkiv)

Borgmesteren i Odense er den lokalpolitiker i landet, der tjener mest. Det viser en ny opgørelse over borgmestres indtægter. Ekspert undrer sig over, hvordan borgmestre generelt kan få tid til flere hverv ved siden af den krævende borgmesterpost.

Af Caroline Ryberg Albæk, Journalist, caroline@nb-medier.dk

Når Peter Rahbæk Juel (S) går en tur på havnen i Odense, kan han glæde sig over at få en flot årsløn, hvoraf 200.000 kr. årligt kommer fra netop Odense Havn A/S. Han kan ligeledes glæde sig over at være den højst betalte borgmester i landet. Det viser en ny opgørelse fra NB-Kommune. 

1,8 millioner kroner.

Det er rundt regnet det beløb, som Peter Rahbæk Juel årligt får i løn og vederlag. Oven i borgmesterlønnen er det vederlag fra ekstra poster i diverse bestyrelser og udvalg samt vederlag fra KL (Kommunernes Landsforening), der er med til at gøre Odense-borgmesteren til en vellønnet lokalpolitiker.   

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Tidligere på året fremsatte Enhedslisten i Odense et forslag i byrådet om, at fuldtidsansatte politikere, som varetager bestyrelsesposter på Odense kommunes vegne, ikke skal modtage særskilt vederlag for disse poster. Det vil altså i borgmesterens tilfælde gøre, at han skulle ‘nøjes’ med sin borgmesterløn på 1,2 millioner kroner om året.

Forslaget fra Enhedslisten blev imidlertid nedstemt. Men Reza Javid (EL), der er byrådsmedlem og 2. viceborgmester i Odense, mener forsat, at det er nødvendigt at se på, hvordan fuldtidsansatte lokalpolitikere lønnes.

“Lønnen skal matche almindelige menneskers løn,” siger Reza Javid til NB-Kommune og fortsætter:

“Når man er ansat som borgmester eller rådmand, får man allerede en god løn. Påtager man sig ekstra poster, lønnes man på nuværende tidspunkt for noget man i forvejen får løn for – det er dobbeltløn. Det synes vi er urimeligt,” siger Reza Javid.

(Artiklen fortsætter efter grafikken)

Borgmester: Jeg forholder mig til min samlede løn

Om sin årsløn på 1.812.690 kroner siger Peter Rahbæk Juel til NB-Kommune:

“Min løn er sammensat på baggrund af de opgaver og poster, jeg varetager. Jeg forholder mig derfor ikke til, om min samlede løn er for høj eller lav, men til hvad den specifikke opgave har af vigtighed for odenseanerne.”
 
Han ser heller ingen nødvendighed i at ændre på reglerne:

“I forhold til Enhedslistens forslag tidligere i år, besluttede Odense Byråd minus Enhedslisten, at det klogeste er at lade Christiansborg om at regulere løn og vederlag, og så retter vi til enhver tid ind efter, hvad der er fastsat,” siger Peter Rahbæk Juel til NB-Kommune.

Ekspert: Hvor finder borgmestre i storkommuner tiden?

Når kommunalforsker og afdelingsleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, betragter NB-Kommunes opgørelse over de lokalpolitikere, der med poster i Kommunernes Landsforening (KL) tjener mest, er han ikke som sådan overrasket over at se Odense-borgmesteren i toppen.

“Peter Rahbæk Juel er borgmester i en af landets største kommuner. Med den post følger et stor ansvar, hvilket lønnen afspejler,” siger Roger Buch til NB-Kommune.

Roger Buch mener dog alligevel, at det er interessant at betragte helhedsbilledet. Han undrer sig over, hvor borgmestrene i de store kommuner får tiden til de ekstra poster fra. 

“Det er mindst lige så krævende at varetage opgaven som borgmester i en stor kommune som det er at være minister. Men som minister har man ikke mig bekendt tid til at varetage ekstra poster – af den grund kan man undre sig over, hvordan en borgmester kan have tid til flere hverv ved siden af?” spørger Roger Buch og fortsætter:

“Det er jo de ekstra hverv, som gør nogle lokalpolitikere til vellønnede borgmestre,” siger han.

“Når det så er sagt, er der forskel på, hvad vi hver især kan overkomme. Så derfor kan vi ikke objektivt sige, at der er nogen, som ikke kan leve op til det, der forventes af dem som borgmester – og som formand, næstformand eller medlem af andre bestyrelser,” siger Roger Buch til NB-Kommune.

Roger Buch tror ikke, at lovgivningen vedrørende honorar kommer til at blive ændret.

“Det ender ud med at være henholdsvis den enkeltes borgmester eller kommunalbestyrelsen syn på sagen, der bestemmer proceduren,” siger han.
 
EL: Følg det gode eksempel

Enhedslistens Reza Javid i Odense håber, at flere lokalpolitikere af sig selv vil følge trop og gøre som eksempelvis i Aalborg, hvor borgmesteren har frasagt sig honorar for bestyrelsesposter, der varetages på kommunens vegne. 

“Vi arbejder fortsat for, at lovgivningen bliver ændret. Og indtil da appellerer vi til, at landets borgmestre og rådmænd følger eksemplet fra Aalborg og Svendborg,” siger Reza Javid til NB-Kommune. 

Læs også:
Ekstra vederlag gør nogle lokalpolitikere vellønnede: Se hvem der tjener mest