Del artiklen:

Spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af UgeskemaRevolutionen viser, at undervisningsmetoden understøtter implementering af folkeskolereformens mål og ambitioner

Af Jakob Rohde-Brøndum,

Alle kommunale beslutningstagere, skoleledere, lærere og pædagoger arbejder hver dag stenhårdt for at implementere folkeskolereformens ambitiøse mål og visioner. Men en travl hverdag og virkelighedens små benspænd kan gøre det svært at sikre det faglige udbytte, undervisningsdifferentiering samt inklusion i fællesskabet.

Det kan derfor være nødvendigt at se på organiseringen af undervisningen på en hel ny måde. 

null

”Den traditionelle måde at undervise på i folkeskolen levner ikke megen tid til det relationsarbejde, som er så vigtig for at skabe trivsel, læring og fællesskab, men ved at minimere tiden, hvor alle elever skal det samme på samme tidspunkt, frigives lærerens tid og overskud til en tættere dialog med hver enkelt elev. På den måde kan vi leve op til samfundets krav om undervisningsdifferentiering og inklusion,” siger skolelærer Karina Winther.

Ugeskema nytænker organiseringen af undervisningen

For at frigive mere tid til relationsarbejdet har Karina Winther derfor udviklet UgeskemaRevolutionen, som gør op med den traditionelle måde at organisere og tænke undervisning på.

”Mange faktorer spiller ind, når vi gerne vil have elever, der bliver så dygtige som muligt. Den personlige og sociale trivsel er kendte parametre, men trivsel er også faglig trivsel i form af passende udfordringer, hvor hver eneste elev bliver udfordret på netop sit niveau. Og det er faktisk muligt at tilrettelægge undervisningen, så det kan lade sig gøre – også selvom der mange steder er op til 28 elever i klassen, men det kræver en anden måde at tænke skole på,” siger Karina Winther.

UgeskemaRevolutionen er en ny undervisningsform, der tager afsæt i en ugeskema-skabelon, som den enkelte lærer justerer ugentligt. Ugeskemaet er designet til at kunne tilgodese alle elevers individuelle behov og derved skabe de optimale betingelser for elevernes motivation, læring og trivsel.

”Eleverne oplever at have indflydelse og medbestemmelse. Og de oplever at blive mødt. Ugeskemaet er nemlig tilpasset hver enkelt elevs behov. Det giver motiverede og ansvarlige elever,” siger Karina Winther.


Undersøgelse viser stor begejstring for Ugeskemaet

En netop offentliggjort EU-finansieret spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne viser stor begejstring for resultaterne i klasserne. Ifølge lærerne, som har implementeret Ugeskemaet i undervisningen, understøtter UgeskemaRevolutionen bl.a. implementering af folkeskolereformens mål og ambitioner, elevernes faglige udbytte, undervisningsdifferentiering samt inklusion i fællesskabet.

null

Undersøgelsen viser også, at 81 % vurderer, at elevernes lyst til at lære stiger, når de selv har indflydelse på undervisningen, og i hvilken rækkefølge opgaverne løses. Og så angiver hele 89 % af lærerne, at UgeskemaRevolutionen giver mulighed for en større grad af undervisningsdifferentiering, så alle elever bliver fagligt udfordret.

”Skolelærerne svarer bl.a. i undersøgelsen, at både motivationen og trivslen stiger blandt eleverne, og så viser undersøgelsen også, at lærerne selv får mere overskud, når de bruger UgeskemaRevolutionen. Og alle lærere, der bruger UgeskemaRevolutionen i en stor andel af undervisningstiden, lykkes også med at inkludere en eller flere elever med særlige behov i klassen,” fortæller Karina Winther.

Læs mere om undervisningsmetoden på UgeskemaRevolutionen.dk

Faktaboks:

Undersøgelsen viser, at jo mere konsekvent UgeskemaRevolutionen er implementeret og jo højere andel af undervisningstiden, der er tilrettelagt ud fra UgeskemaRevolutionen, desto bedre vurderes effekter og fordele at være.

De mest signifikante fordele, der anføres, knytter sig til:

  • Elevernes faglige udbytte af undervisningen
  • Elevmotivation og lyst til at lære
  • Mulighederne for at inkludere elever med særlige behov og udfordringer
  • Elevtrivsel
  • Læreroverskud
  • Lærernes planlægning og forberedelse af undervisningen.

Læs mere om undervisningseffekten

null