Del artiklen:
Kommunerne får stor frihed i håndteringen af ukrainske børn og unge. Friheden er givet i ny politisk aftale, som får stor ros af KL. Her et foto af to flygtninge fra Ukraine fra Center Dokkedal i Nordjylland.
Kommunerne får stor frihed i håndteringen af ukrainske børn og unge. Friheden er givet i ny politisk aftale, som får stor ros af KL. Her et foto af to flygtninge fra Ukraine fra Center Dokkedal i Nordjylland. - Foto: Bo Amstrup/Ritzau-Scanpix (arkiv)

Kommunerne bliver stillet meget frit, når de skal organisere skole- og dagtilbud til børn og unge fra Ukraine. Det fremgår af ny politisk aftaler. Få overblikket her.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, iver@nb-medier.dk

En ny politisk aftale om kommunernes håndtering af fordrevne børn og unge fra Ukraine giver kommunerne meget stor fleksibilitet og frihed. KL er på den baggrund særdeles glad for den nye aftale, som i øvrigt også bakkes op af et meget bredt politisk flertal.

Under præsentationen af den nye aftale lød der stor ros fra borgmester Thomas Gyldal Petersen, som er formand for KL’s Børne- og undervisningsudvalg.

“Denne aftale anerkender den kommunale mangfoldighed og giver os nogle muligheder i en situation, som allerede er kompliceret, og kan blive det endnu mere… Det er godt, at det nu konstateres, at man lokalt løser opgaven bedst, og at der skal være fleksibilitet – og ikke benspænd fra statens side,” sagde Thomas Gyldal Petersen.

Den nye aftale åbner – hvad nogle vi kalde en ladeport – for, at kommunerne i høj grad selv kan afgøre, hvordan de vil håndtere skole- og dagpasningstilbud til de tusindvis af fordrevne børn og unge fra Ukraine.

Her får du et overblik

(over de mange undtagelser fra gældende regler – og former for fleksibilitet)

Mulighed for at fravige gældende regler i dagtilbuds- og folkeskoleloven i relation til fordrevne børn og unge fra Ukraine

dagtilbudsområdet får kommunerne:

 • Mulighed for at fravige krav om dansk sprogstimulering til børn med behov.
 • Mulighed for at fravige krav om, at tosprogede børn med behov for sprogstimulering skal optages i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.
 • Mulighed for at fravige reglerne om obligatorisk læringstilbud 25 timer ugentligt til børn fra udsatte boligområder.
 • Mulighed for at fravige krav om dansk tale i private pasningsordninger.
 • Mulighed for at fravige krav om danskkundskaber og forudgående ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år for tilskud til pasning af egne børn.
 • Mulighed for at tilbyde befordring mellem børnenes hjem og et dagtilbud.

Pasningsgarantien på dagtilbudsområdet fastholdes

grundskoleområdet får kommunerne:

 • Mulighed for at fravige regler om sprogprøver og sprogstimulering i udsatte boligområder.
 • Mulighed for at anvende ukrainsk og engelsk som undervisningssprog samt tilrettelægge undervisningen som virtuel fjernundervisning i modtagelsestilbud.
 • Mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af modtagelsesklasser, herunder at fritage fra undervisning i enkeltfag (dog ikke i dansk og matematik) og mulighed for at etablere tværgående modtagelsesklasser, f.eks. ved køb af pladser i tilstødende kommuner eller oprettelse af nye tilbud med tværkommunal drift.

Nye særlige tilbud på dagtilbudsområdet og særlige grundskoletilbud

 • Kommunerne får mulighed for at etablere særlige tilbud i form af et dagtilbud til børn fra Ukraine, hvor der ikke vil være krav om dansk tale. Tilbuddene vil være fritaget fra visse regler i dagtilbudsloven, f.eks. kravet om dansk sprogstimulering, mens øvrige krav til dagtilbud fortsat vil gælde, herunder f.eks. om forældrebestyrelser, sund frokost, reglerne om tilskud, egenbetaling og mulighed for fripladstilskud.

 

 • Kommunerne får mulighed for at etablere særlige grundskoler til elever fra Ukraine. Ordningen vil ikke være omfattet af folkeskoleloven. Eksempelvis stilles der ikke krav om undervisningstimetal, fagrække, Fælles Mål, kvalifikationskrav til lærere og klassestørrelser. Samtidig gives der mulighed for ikke at undervise på dansk, og at en større del af undervisningen kan foregå virtuelt, herunder ved brug af materiale fra det ukrainske undervisningsministerium. Undervisningen skal dog stå mål med folkeskolens undervisning.

Virtuel undervisning på engelsk og ukrainsk

 • Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner gives mulighed for at anvende ukrainsk og engelsk som undervisningssprog samt til at tilrettelægge undervisningen som virtuel fjernundervisning.

Supplerende redskaber for tilvejebringelse af kapacitet

 • Kommunerne får mulighed for at fravige blandt andet areal- og ventilationskrav for dagtilbud og grundskoler.
 • Kommunerne får mulighed for at anvende ledig kapacitet på for eksempel den forberedende grunduddannelse, gymnasiale uddannelser, erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre til undervisning af fordrevne unge fra Ukraine i udskolingen.
 • Kommunerne kan desuden anvende de eksisterende muligheder for at købe pladser på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, herunder finansiere forældrebetalingen, med henblik på at udnytte kapacitet på disse skoler, ligesom kommunerne kan indgå overenskomst om at oprette særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever på fri- og privatskoler.

Læs hele aftalen herKilde: Børne- og undervisningsministeriet

Læs også:
KL og minister: Vi mangler i den grad hænder til at modtage ukrainske børn