Del artiklen:

Forvaltningsloven er fuld af faldgruber, og sagsbehandlere skal holde tungen lige i munden for at komme sikkert gennem al juraen. Online-kurset ’Forvaltningsretlig sagsbehandling’ hjælper med at få regler på rygraden og korrekte afgørelser ud til borgerne.

Udfordringen

I den offentlige forvaltning er nogle af de mest følsomme sager også nogle af de mest lovtunge. Der er derfor et stort behov for at have styr på juraen, da kommunale afgørelser ofte har stor indvirkning på borgeres liv. Der hviler et tungt ansvar på skuldrene af de sagsbehandlere, der skal behandle sagerne, og de udfordres dagligt af kompleksiteten i de forvaltningsretlige grundprincipper – samt den manglende juridiske oplæring på deres uddannelser. Det giver for kommunerne en række udfordringer i sagsbehandlingen:

• Fejl i afgørelser fordi formalia ikke er overholdt
• Forskel i afgørelser fra samme forvaltning
• Uens sagsbehandling og sprogbrug i landets kommuner
• Risiko for ubehagelig omtale i medierne
• Dyr og tidskrævende proces – særlig hvis sager skal omgøres

Løsningen

Med Karnovs erfaring i at formidle juridisk indsigt og Hortens ledende rolle som advokatfirma for den offentlige sektor startede et samarbejde om at finde en løsning. Det blev til et online-kursusunivers skabt med input og ønsker fra en lang række sagsbehandlere fra forskellige kommunale forvaltninger. De udtrykte et generelt behov for:

• Øget tryghed i anvendelsen af forvaltningslovens grundprincipper
• Styrket opmærksomhed på klassiske faldgruber
• Ensartet sagsbehandling i samme forvaltning
• Mulighed for let og hurtigt at kunne opfriske viden
• Ensartet kommunikation og korrekthed i afgørelserne

Et af de første online-kurser var ’Forvaltningsretlig sagsbehandling’, som blev til i tæt samarbejde med erfarne sagsbehandlere og juridiske eksperter fra Københavns Kommune. Hanna Donau, chefkonsulent i afdelingen for HR, Strategi og Økonomi samt projektleder for det Digitale Læringscenter i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning forklarer:

“Kurset er bygget op omkring små cases og dialoger, hvor sagsbehandlerne skal tage stilling til, hvad der er korrekt at gøre i situationen. Hvis emnet er partshøring, skal de for eksempel tage stilling til, hvem de skal orientere og spørge i en sag. Svarer de rigtigt, starter næste emne. Svarer de forkert, kommer der et kort e-læringsforløb om partshøring, de skal gennemføre for at komme videre i kurset.”

Resultaterne

Hvad siger ledere og sagsbehandlere så om behovet for – og værdien af – kurset i ’Forvaltningsretlig sagsbehandling’?

Det har vi belyst gennem en kvantitativ brugerundersøgelse blandt 70 sagsbehandlere foretaget INDEN, de gennemgik kurset. Ligeledes har vi gennemført kvalitative interviews med en leder og en sagsbehandler i Aarhus Kommune, EFTER kurset har været gennemgået. Disse undersøgelser har vist, at der dels er et reelt behov for et kursus som ’Forvaltningsretlig sagsbehandling’ og dels, at kurset styrker sagsbehandlernes viden og giver dem et nødvendigt værktøj til at udføre deres arbejde mere korrekt.

Brugerundersøgelsen viser fx, at 79 procent føler sig Sikker eller Meget sikker, når de anvender lovgivning inden for deres eget fagspecifikke område. Dette tal falder dog drastisk til 42 procent, når der spørges ind til sikkerhed i anvendelsen af de forvaltningsretlige regler.

I borgerservice i Aarhus Kommune har 100 medarbejdere allerede været igennem kurset, og det har gjort en forskel, fortæller Finn Bruun Ravnsbæk, chef for Backoffice, Borgerservice:

“I vores afdeling sidder sagsbehandlerne med temmelig lovtungt stof, så det er vigtigt, at de kender reglerne og kan forvalte korrekt. De klassiske faldgruber er typiske inden for notatpligt, partshøring og begyndelse for afslag, så især her er det godt at få skærpet sin viden. Det er en del af vores onboarding, at alle nyansatte gennemfører kurset i ’Forvaltningsretlig sagsbehandling’….Det er megavigtigt at have styr på de forvaltningsretlige grundprincipper for at kunne give borgerne korrekt sagsbehandling, og undgå nogle af de faldgruber, der er i offentlige afgørelser.”

Og Eva Hastrup, som er sagsbehandler i denne afdeling fortsætter:

“Det er en fremragende idé, at vi som sagsbehandlere skal tage kurset i ’Forvaltningsretlig sagsbehandling’, for vi er ikke uddannede jurister. Desuden er det altid godt at blive klogere og få opfrisket viden. Når vi har gennemgået det samme kursus, bliver vores skrivelser mere ensartede, og kvaliteten af vores afgørelser bliver bedre. Jeg har været sagsbehandler i over 40 år, og det er klart blevet mere komplekst. Vi skal træffe flere afgørelser og tænke os bedre om. Med kurset og realistiske cases får vi styrket vores juridiske viden og indsigt i forvaltningsloven, og det gør, at vi bliver mere trygge i, hvad vi skriver ud til borgerne.”

Læs mere på hjemmesiden – eller kontakt Morten Boland på tlf. 23 98 14 17 for en uforpligtende dialog.

null