Del artiklen:
- Foto: Peter Beier

Klimaet og den globale udledning af drivhusgasser er i den grad kommet på den internationale politiske dagsorden. Herhjemme har vi fået en klimalov, og mange kommuner har vedtaget klimapolitikker eller fastlagt målsætninger om CO2-reduktion i indkøbspolitikkerne. Men hvilken rolle skal økonomiafdelingen spille i forhold til klimadagsordenen? Professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh giver sit bud her.

Af Frederikke Flyvbjerg Andersen, frfa@komponent.dk, & Rikke Grynderup Steffensen, rg@komponent.dk

Selvom skolepolitik og budgetter på de store velfærdsområder var centrale valgkampstemaer til kommunalvalget i mange kommuner, så blev klima også en central del af dagsordenen. En af de kommuner, som satte klima på dagsordenen, var Københavns Kommune, hvor Enhedslistens borgmesterkandidat Line Barfod påpegede, at København er nødt til at gå forrest i klimakampen. Enhedslisten foreslog derfor, at Københavns Kommune udmøntede den nationale CO2-afgift, som Klimarådet foreslår, ved at indføre en intern CO2-afgift i kommunen.

Konkret foreslog Enhedslisten i november 2021, at der blev pålagt en intern klimaafgift på minimum 850 kr./ton på kommunens indkøb i 2022. Dermed anvendes en skyggepris, der svarer til produktets eller ydelsens klimabelastning. Enhedslisten foreslog desuden, at skyggeprisen gradvist skulle stige til 1.500 kr./ton i 2030, som anbefalet af Klimarådet. Men er det overhovedet muligt at inddrage en intern klimaafgift, og kan den integreres i økonomistyringen? Spørger man professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet er svaret ja:

–Den økonomiske styring er det stærkeste implementeringsredskab vi har, og det er simpelthen ikke godt nok, hvis vi alene fokuserer økonomistyring på budgetoverholdelse og gevinstrealisering, mens resten af organisationen taler om velfærd og klima, siger Per Nikolaj Bukh. Han fortsætter:

– Da jeg så Enhedslistens forslag, gik jeg ret hurtigt i gang med at se på, hvordan det kan gøres i praksis, og det kan sagtens lade sig gøre. Måske skal skyggepriserne sættes lidt højere, og der skal træffes nogle valg om, hvordan CO2-reduktionen skal opgøres, men det er vigtigt, at økonomifunktionen kan levere modellerne.

Forslaget om en intern klimaafgift fik en blandet modtagelse blandt politikerne i Københavns Kommune. Eksempelvis var SF’s borgmesterkandidat i København, Sisse Marie Welling, skeptisk over for modellen med en intern CO₂-pris i kommunen. I et interview med dagbladet Information udtalte hun, at selvom hun er enig i, at der skal være flere grønne indkøb i Københavns Kommune, så er en intern klimaafgift i kommunen ikke den rigtige model. Desuden er hun skeptisk over for, om forslaget bare fører til et større bureaukrati og i sidste ende ikke reducerer CO2 betragteligt. Og har hun måske en pointe i, at vi skal fokusere på klimakampen fremfor at lave økonomistyring? Per Nikolaj Bukh svarer:

 –Som jeg ser det, er vi nødt til at have økonomistyringen med. Jeg er sådan set enig i, at vi ikke skal løse alle problemerne med det kommunale indkøb, for det bliver simpelthen for dyrt, men der sker ikke nok, hvis vi fokuserer på besparelser og håber på CO2-redution. Men jo, vi skal have et bredere fokus end bare indkøbet, siger Per Nikolaj Bukh.

Vil du vide mere om, hvordan det er muligt at klimabudgettere i din kommune?
På Komponents kursusforløb Fremtidens Økonomistyring får du viden om nye styringsmuligheder, hvor de traditionelle takst- og ressourcetildelingsmodeller udvikles efter mere præcise kriterier. Du hører også om nye muligheder for resultat- og effektbaserede styringsmodeller, hvor livskvalitet og sundhed bliver styringsmål, om sociale investeringsmodeller og om, hvordan klimadagsordenen kan integreres i den økonomiske styring.

Tilmeld dig Komponents otte-dages kursus Fremtidens Økonomistyring med professor Per Nikolaj Bukh. Kurset begynder næste gang den 10. marts 2022. 

Gratis webinar om Fremtidens økonomistyring
Har du lyst til at få en større indsigt i, om kurset Fremtidens Økonomistyring er noget for dig? Så deltag i vores gratis webinar den 15. december 2021, hvor Per Nikolaj Bukh fortæller om kursusforløbet. På webinaret får du indblik i nogle af de temaer og problemstillinger, som i disse år og for fremtiden former økonomistyringen. Desuden vil der være mulighed for at stille spørgsmål og diskutere konkrete problemstillinger. Tilmeld dig webinaret >>