Del artiklen:
Det politiske arbejde i og udenfor byrådssalen tager så meget tid, at det for fire ud af ti byrådsmedlemmer går ud over energien til privatlivet.
Det politiske arbejde i og udenfor byrådssalen tager så meget tid, at det for fire ud af ti byrådsmedlemmer går ud over energien til privatlivet. - Foto: Sønderborg Kommune (arkiv)

Kommunalpolitikere bruger i gennemsnit 18 timer om ugen på deres politiske hverv, og for mange går det ud over privatlivet. Alligevel ønsker langt størstedelen at genopstille, viser ny VIVE-undersøgelse.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, iver@nb-medier.dk

18 timer om ugen – altså hvad der svarer til et halv tids job – bruger kommunalpolitikere i gennemsnit på at varetage deres hverv. En stor del af dem oplever, at det politiske arbejde går ud over deres privatliv. 

Det viser en ny undersøgelse foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

Fire ud af ti svarer, at de helt sikkert eller til en vis grad oplever, at de bruger så meget energi på det politiske arbejde, at det går ud over privatlivet. 

“Yngre kommunalpolitikere varetager ofte det politiske arbejde ved siden af både fuldtidsjob og børnepasning. Det er værd at være opmærksom på, at så mange af dem føler, at deres politiske virke påvirker privatlivet,” siger seniorforsker Rasmus Tue Pedersen, der er en af forskerne bag rapporten i en pressemeddelelse. 

Han gør opmærksom på, at det kan være et demokratisk problem, at de især unge byrådsmedlemmer bøvler med at finde den rette balance mellem det politiske liv og privatlivet:

“Det kan betyde, at det er vanskeligere at fastholde dem i politik og dermed sikre en bred repræsentation af borgere i kommunalbestyrelserne, hvor de unge er klart underrepræsenteret,” siger seniorforsker Rasmus Tue Pedersen. 

Til trods for den store arbejdsbyrde er lysten til at fortsætte i kommunalpolitik høj. Næsten 84 procent af kommunalpolitikerne ønsker at genopstille til næste valg. Politikerne oplever nemlig en høj grad af indflydelse på det politiske arbejde. 

På en skala fra 0-10, hvor 0 er meget uenig og 10 er meget enig, er det gennemsnitlige svar 7 til spørgsmål om, hvorvidt de får gennemført deres mærkesager.

“Det er positivt, at så mange oplever at kunne gøre en forskel som medlem af kommunalbestyrelsen. For når man som politiker i så høj grad føler, at man kan komme igennem med sine mærkesager, kan det medvirke til, at man har lyst til at fortsætte i politik,” siger Rasmus Tue Pedersen.

Ifølge VIVE’s undersøgelse bruget bruger kommunalpolitikerne her i 2021 to timer mindre på deres politiske arbejde, end de gjorde i 2017. Tidsforbruget er faldet fra 20 til 18 timer om ugen. Det er dog langt fra sådan, alle kommunalpolitikere oplever det. I en undersøgelse gennemført af NB-Kommune svarer to ud af tre, at byrådsarbejdet er blevet mere tidskrævende siden valget i 2017:

Læs også:
Lokalpolitikere: Byrådsarbejdet sluger mere af min tid

Fakta om VIVE’s undersøgelse

VIVE’s kommunalpolitiske barometer har i valgårene 2009, 2013 og 2017 undersøgt kommunalpolitikernes oplevelser af tidsforbrug og arbejdsvilkår, rolle og råderum, indflydelse og økonomiske prioriteringer. I år er der for første gang også spurgt deres oplevelse af konflikter og krænkelser.

‘Kommunalpolitisk barometer 2021’ er baseret på besvarelser fra 613 af landets kommunalpolitikere, hvilket giver en svarprocent på 25 procent. Medregner vi delvise besvarelser, har vi modtaget besvarelser fra 799 kommunalpolitikere, hvilket svarer til en svarprocent på 33 procent.

Læs mere om undersøgelsen her

Læs også:
Ny rapport: Krænkende ord plager byråd

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her