Del artiklen:

Den retlige ramme skal være på plads, når borgere får afgjort sager i det offentlige system.

Karnov har i forbindelse med lanceringen af Karnov Kommune – et nyt juridisk onlineværktøj til kommunens sagsbehandlere; samt onlinekurser udarbejdet i samarbejde med advokater hos Horten – valgt at sætte fokus på debatten om kommunal sagsbehandling. 

Det er vigtigt, at de ansvarlige for at træffe afgørelser om borgernes sager kender den retlige ramme for deres arbejde. Den dårlige nyhed er, at det ikke altid er tilfældet. Den gode nyhed er, at det er enkelt at rette op på. Med høje fejlprocenter på visse områder er det samtidig en nødvendighed at give sagsbehandlerne et solidt juridisk fundament at stå på. Specialkonsulent Morten Boland fra Karnov opridser problematikken: 

”I årenes løb har jeg mødt uendelig mange sagsbehandlere, der føler, at de skal arbejde meget juridisk, men ikke er klædt på til det. Det er naturligvis problematisk, for det er ikke ret morsomt at skulle opfinde den dybe tallerken, mens man jonglerer med afgørelser, der påvirker andres liv på vigtige områder,” siger Morten Boland og fortsætter:

 ”Hvis sagsbehandlerne blev sikret et solidt fagligt ståsted, ville de mere trygt kunne udføre deres arbejde. Det er temmelig vigtigt at føle sig klædt på til opgaven, når man tiltræder et job med en forventning om at skulle hjælpe for eksempel udsatte børn og/eller handicappede”. 

 Flere udfordringer og fejl går igen


Specialkonsulent Morten Boland oplever en udtalt frustration i sin kontakt med den offentlige forvaltning, og konklusionen er, at sagsbehandlerne ikke til fulde kender den retlige ramme, de skal bevæge sig indenfor. Dén oplevelse er en juridisk chefkonsulent fra Syddjurs Kommune ganske enig i:

 ”Selvom jeg blot repræsenterer én kommune, er mit indtryk, at billedet de fleste steder, er det samme som det, jeg ser i min hverdag. Nyansatte socialrådgivere bliver kastet ud i opgaverne uden at have et juridisk fundament, der er solidt nok for at løse dem. Det skaber usikkerhed, og for de berørte borgere kan det skabe ulighed og i værste fald uretfærdighed, når der sker forskel i sagsbehandling og afgørelser,” forklarer Bente Wantzin. 

 Der er flere udfordringer ifølge den juridiske chefkonsulent. Fejl i hvem, der bliver enten givet eller nægtet aktindsigt samt forkert videregivelse af oplysninger, er klassikere, og GDPR har ikke gjort livet lettere for de ansvarlige. Årsagen ligger som regel i usikkerhed omkring, hvem der er part i sagerne, og især her opstår der fejl, fortæller Bente Wantzin:

 ”For mange er det svært at se, hvem der reelt er part i sagen, og det er ikke tydeligt defineret i forvaltningsloven. Eksempel på en fejl kan være, at den ene forælder ikke bliver partshørt i en børnesag eller sag om ungdomskriminalitet. Især børneområdet er kompliceret og følsomt, for det handler ofte om store indgreb i familiers liv. Så her er det vigtigt at være skarp på alt fra parthøring til notatpligt, så beslutninger og afgørelser bliver juridisk dokumenteret og korrekte”. 

 Bedre uddannelse og hjælp i opstarten


Der er typisk mange fagligheder repræsenteret i den offentlige sagsbehandling. Inden for anlæg og byggeri kan en byggesagsbehandler være alt fra socialrådgiver til arkitekt, og på det sociale område løser for eksempel pædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter de samme opgaver som de socialrådgivere, der er uddannet til opgaven. 

 ”Lidt hårdt sagt har sagsbehandlerne ombudsmanden på den ene skulder og Ekstra Bladet på den anden. Det er tungt at bære samtidig med et kæmpe ansvar for afgørelser, der kan have stor indvirkning på borgernes liv. Derfor er mit ønske, at der kommer et langt større fokus på sagsbehandlernes fundament for at sikre retssikkerhed generelt og især på det specialiserede socialområde”. 

Det mener den juridiske chefkonsulent Bente Wantzin. Konkret handler det om at stille krav om mere juridisk indhold på socialrådgiveruddannelsen, som også professor Trine Schultz fra Social Law Research Centre på Aalborg Universitet har påpeget overfor Karnov ved en tidligere lejlighed. Det vil klæde de uddannede bedre på, men kan ikke stå alene. Da vigtige jobfunktioner ofte bliver introduceret med sidemandsoplæring, er en gentagende anbefaling også central opstartstræning og løbende ’brush up’ for at sikre professionalisme og ensartethed. 

”Hvis sagsbehandlerne har kendskab til forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og persondatabeskyttelsesreglerne og ved, hvor de skal finde svar på deres spørgsmål, har de et solidt fundament. Flere jurister i den kommunale forvaltning ville også være en stor hjælp,” mener Bente Wantzin og afrunder: 

”De fleste sagsbehandlere har sindssygt travlt, så der vil nok altid være udfordringer, men det er altid en god start at bygge på et solidt fundament. Sådan holder huse bedst, og det gør kommunal sagsbehandling også. Det fortjener både de ansvarlige, de ansatte og borgerne”.Læs mere om, hvordan du sikrer det solide fundament for kommunens sagsbehandlere på siderne om Karnov Kommune og Onlinekurserne inden for bl.a. Forvaltningsretlig sagsbehandling.

Du kan også kontakte Morten Boland på tlf. 23 98 14 17 eller mail.

null