Del artiklen:
Poul Schmith/Kammeradvokaten har nu afsluttet den advokatundersøgelse, som Hillerød Forsyning satte i værk for at afdække en række tvivlsomme ledelsesdispositioner.
Poul Schmith/Kammeradvokaten har nu afsluttet den advokatundersøgelse, som Hillerød Forsyning satte i værk for at afdække en række tvivlsomme ledelsesdispositioner. - Foto: Hillerød Forsyning

Kammeradvokaten har afsluttet den advokatundersøgelse, som Hillerød Forsyning satte i værk for at afdække en række
ledelsesdispositioner omkring udgifter til leasing af firmabiler samt brug af firmakreditkort.

Mangelfulde oplysninger til bestyrelsen og uretmæssig forvaltning af leasingaftaler er nogle af de forhold, som Poul Schmith/Kammeradvokaten belyser i den 50-siders rapport, som advokathuset har udarbejdet for Hillerød Forsyning. 

Derfor fører undersøgelsen til, at kammeradvokaten udtaler kritik af afskediget administrerende direktør Søren Støvring. Det  skriver forsyningsselskabet i en pressemeddelelse.

Rapporten har undersøgt forhold vedrørende forsyningens leasingbiler samt de kreditkort, som nuværende og tidligere medlemmer af ledelsen har haft adgang til.

Læs også:
Dyre biler og dårligt ry: Hillerød fyrer chef og kræver 'beskedenhed'

Kammeradvokaten kritiserer forhenværende administrerende direktør for forvaltningen af både egne og meddirektørers leasingbiler.

Kritikken skyldes to forhold, som dokumenteres i rapporten. Ét var, at nogle af bilerne prismæssigt lå over bestyrelsens udstukne beløbsgrænse. Dertil kom, at flere af bilerne blev tilbageleveret til leasingselskabet før kontraktens udløb, og dette var medvirkende til, at de samlede udgifter oversteg den aftalte ramme.

Advokatundersøgelsen baserer sine konklusioner på såvel skriftligt materiale som interviews med nuværende og forhenværende medlemmer af topledelsen, herunder også den forhenværende administrerende direktør.

Klar juridisk vurdering

Den kritisable forvaltning af leasingbilsordningen får ikke yderligere personalemæssige konsekvenser, idet den tidligere administrerende direktør allerede var blevet afskediget af andre årsager.

Advokatundersøgelsen retter omvendt ingen kritik af den ligeledes afskedigede meddirektør, da hans leasingbilaftaler og en række relaterede meromkostninger var godkendt af den administrerende direktør.

Læs også:
Forsyningsdirektører: Lønninger sat under lup

Rapporten konkluderer, at firmabilspolitikken har været upræcis i sine formuleringer, hvilket er medvirkende til, at advokatundersøgelsen ikke anbefaler yderligere sanktioner. 

”Henset blandt andet til, at der forud for marts 2018 ikke forelå generelle retningslinjer for firmabilsordningen, og at de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer fra marts 2018 kunne have været klarere i forhold til, hvad ordningen omfattede, ses der ikke at være grundlag for, at der tages skridt til yderligere sanktioner imod Hillerød Forsynings direktion eller øvrige ansatte i forhold til administration af leasingaftaler på firmabiler,” lyder det i rapportens konklusion om den firmabilsordning, som i dag helt er afskaffet.

En enig bestyrelse i Hillerød Forsyning har besluttet at følge rapportens anbefalinger, og derfor vil der ikke blive indledt en juridisk proces med henblik på yderligere sanktioner. 

Kammeradvokaten har dog ikke fundet, at forvaltningen af kreditkortene giver anledning til kritik. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her