Del artiklen:
Nu skal man i KL-regi i gang med noget
Nu skal man i KL-regi i gang med noget "sjælemassage" for at overholde økonomiaftalen med regeringen, konstaterer borgmester Søren Steen Andersen (V), Assens Kommune. - Foto: Assens Kommune

Kommunerne skal finde kæmpe besparelse for budgettet for 2022. Flere kommuner har overskredet servicerammen og skal nu forhandle om besparelser. Borgmester overvejer at tage økonomisk straf for at fremme velfærd.

Af Christina Yoon, Journalist, christina@nb-medier.dk

Selvom pengekasserne bugner i mange af landets kommuner bugner, skal flere kommuner ud at finde besparelser, da de har overskredet servicerammen med millioner for budgettet 2022.

I forrige uge sendte KL et nedslående brev ud til alle byrødder i Danmark, fordi de flere steder skal spare på budgettet frem for at forhandle om at dele penge ud til velfærd. Det er nødvendigt, for at kommunerne kan leve op til økonomiaftalen med regeringen fra i sommer. 

Guldborgsund, Nyborg og Assens kommune har offentliggjort deres budgetudkast for 2022, hvor man kan se, at de har overskredet servicerammen.

Overskredet serviceramme for 2022 (afrundet)

Nyborg: 68 mio. kr.
Guldborgsund: 64 mio. kr.
Assens: 2 mio. kr.

Demografi og øget socialudgifter

Nyborgs overskridelse skyldes til dels demografien, fordi der blandt andet er et stigende antal ældre i den østfynske kommune.

“Så er der også noget, der hidrører de beslutninger, der er truffet på Christiansborg. Det kan for eksempel være minimumsnormeringerne,” forklarer borgmester i Nyborg Kommune Kenneth Muhs (V) til NB-Økonomi.

Det samme gør sig gældende i Guldborgsund Kommune.

“Budgettet er overskredet, fordi vi har fået nogle flere penge i forbindelse med udligningsreformen, og de skal bruges til blandt andet socialområdet, og de steder på familie- og socialområdet, hvor vi har udfordringer,” siger borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten).

Han mener, at der er to måder, hvor Guldborgsund Kommune kan blive ramt:

“Vi har to muligheder: Enten at gå ud og reducere budgetterne på de områder, vi har tilført flere penge, som vi ellers mener er nødvendigt. Fordi vi ser flere og tungere sager på de her områder,” siger John Brædder og fortsætter:

“Og den anden måde er, at vi tager og betaler. Der er indbygget i aftalen, at der er en kollektiv straf på de 40 procent, som man overskrider med, og 60 procent som vi skal ud og betale individuelt. Det vil vi så få i mindre bloktilskud i 2023. Men det er aldrig sket, og vi håber heller ikke, at det kommer til at ske.”

Så har vi balladen

Selvom pengene til mere velfærd bliver sat af og tilført kommunerne fra staten – som i tilfældet med minimumsnormeringer – så hjælper det lige vidt, da regeringen ikke har hævet loftet over anlægs- og serviceudgifter. Kommunerne er altså tvunget til at finde pengene internt.

“Vi skal have nogle møder i KL, hvor vi skal lave noget sjælemassage på hinanden”

 Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens

Her får vi så balladen, for kommunerne lægger jo budgettet ud fra, hvad de får lovet af penge. Men når alle kommunernes budgetter for 2022  bliver lagt sammen, så overstiger de servicerammen med fem milliarder kroner, og det kan udløse en stor sanktion fra staten, som kommunerne skal betale i fællesskab.

Det er især flere børn og ældre samt øgede udgifter på socialområdet, som vælter budgetterne.

Guldborgsund Kommune står i lignende problem som Nyborg. Her vil man overskride budgettet for 2022 med 64 millioner kroner.

“Man kan ikke finde 64 millioner kroner i et kalenderår,” slår René Christensen (DF) fast.

Han sidder i byrådet i Guldborgsund Kommune og er medlem af Folketinget. “Men jeg tror ikke på, at regeringen vil sige, at kommunerne skal spare fem milliarder.”

Yderkommuner vil finde en besparelse uretfærdig

Både Assens, Guldborgsund og Nyborg Kommune mener, at hvis de skal spare, så er det uretfærdigt, da de blot prøver at holde samme serviceniveau som hidtil, men gerne vil tilbyde det til et stigende antal ældre.

Assens kommune vil kun overskride servicerammen med 1,8 millioner kroner, så her har man en mindre frygt for sanktioner end i de to andre kommuner. Men i Assens mener man stadigvæk ikke, at det er deres tur til at holde for. 

“Vi har afleveret luft på anlægsbudgettet i flere år. Selvom vi må bruge 140 millioner for vores andel af det nationale budget. Men nogle år har vi brugt helt ned til 45-60 millioner. Så vi har afleveret rigtig meget luft,” forklarer Søren Steen Andersen (V), der er borgmester i Assens Kommune.

“Vi synes, det er fair, hvis København lige tager en slapper”

Søren Thomsen (K), byrådsmedlem i Assens

Der venter derfor nogle hårde forhandlinger i KL, da yderkommunerne  – der i forvejen føler sig hårdt presset – ikke bare lægger sig fladt ned og betaler.

“Vi skal have nogle møder i KL, hvor vi skal lave noget sjælemassage på hinanden,” som Søren Steen Andersen (V) formulerer det diplomatisk.

“Kommunerne er overfinansieret med 6,5 milliarder i forhold til, hvad vi må bruge. De penge går så ind i kassebeholdningen. Vi har en regering, der har talt velfærden så højt op, men de kan jo ikke levere. Astrid Krag sagde jo, at nu kom handicapområdet til at stråle, men så skete der absolut ikke noget.”

Men Søren Steen Andersen synes, at det er for tidligt at sige endnu, hvem der skal spare, og hvem der ikke skal, nu vil han tage forhandlingerne.

Hvor kan yderkommunerne spare

Hvis yderkommunerne Assens, Nyborg og Guldborgsund bliver tvunget til at spare, så kan det gå ud over velfærden. Forskellige partier i kommunerne har forskellige prioriteter, hvis de skal vælge, hvor man så kan tage pengene. Men der er ingen, der synes, at det er rimeligt, da ingen af kommunerne er blandt de rige i Danmark.

“Jeg kan slet ikke finde så mange penge på et år. Men der er nogle rationaliseringer i kommunen, så det er ikke umuligt at finde de penge, men det er svært inden for et kalenderår,” siger René Christensen (DF) fra Guldborgsund Kommune. 

Annemette S. Johnsen (SF) fra samme kommune er enig med sin kollega i, at det er svært at hente næsten 64 millioner kroner på blot ét kalenderår. 

“På børneområdet især har man de her familiesager, som er et tungt område. Hvis man skal spare, skal man tage det fra normalområdet, og så bliver det hårdere for alle børn. Og vi ligger ikke særlig godt i forvejen,” siger Annemette S. Johnsen og understreger, at det ikke bliver uden protest fra hende, hvis de bliver pålagt at spare fra KL. 

I Assens Kommune mener viceborgmester Søren Thomsen (K), at det generelt er rige kommuner som København, som må holde for. Han synes, at de har et ekstravagant forbrug sammenlignet med en yderkommune som Assens.
“Når København bruger penge til en bænk, så er det en lidt anden bænk, end vi har. En flot designet bænk. Man har set de lysende bænke. Sådan nogle tanker ville vi jo ALDRIG tænke i,” siger Søren Thomsen.

“Her i Assens Kommune er det to planker til at sidde på og to til at læne sig op ad. Så vi synes, det er fair, hvis København lige tager en slapper.”

Læs hele artiklen i NB-Økonomi (kræver abonnement)

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her