Sosu’ere har flere og flere sygedage

Del artiklen:

Mens pædagoger, lærere og kontorfolk i kommunerne samlet set har nogenlunde konstant eller dalende sygefravær, så stiger og stiger antallet af sygedage blandt sosu’ere. Det viser nye tal fra KL.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, ive[email protected]

Det udløser forholdsvis meget sygdom at arbejde som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen eller på plejehjem. I hvert fald stiger og stiger det gennemsnitlige sygefravær blandt sosu’ere på tværs af kommunerne. Og de varme hænder i ældreplejen har det største antal sygedage sammenlignet med de andre store personalegrupper i kommunerne.

Det viser tal i den nye KL-rapport ‘Det Kommunale Arbejdsmarked i tal 2020‘.

Statistikken for sosu’erne taler deres eget triste sprog. Ifølge den nye rapport faldt sygefraværet blandt kommunernes ældreplejere indtil 2014, men herefter har det næsten uafbrudt været stigende. I corona-året 2020 kom sosu’erne op på i gennemsnit at have så meget som 17,1 såkaldte sygefraværdagsværk pr. fuldtidsbeskæftigede.

(Artiklen fortsætter efter grafikken)

Med det store antal sygedage ligger sosu’erne markant i top blandt de store personalegrupper i kommunerne. Mens det gennemsnitlige antal sygefraværsdagsværk som nævnt lå på 17,1 i 2020 for sosu’erne, var det for pædagoger i dagtilbud 14,4 og 10,7 for lærere.

Læs også:
Nogle kommuner har succes med at nedbringe sygefravær

 

Ser man på hver enkelt personalegruppes sygefravær i 2011 i forhold til 2020, tegner der sig et interessant perspektiv: Fraværet blandt sosu’er er steget markant fra 15,6 til 17,1 sygefraværsdagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Stigningen lyder lille, men man skal tage i betragtning, at der ifølge den nye rapport er rundt regnet 101.700 sosu’ere i kommunerne. Så en lille stigning i sygefraværet bliver til tusindvis af fraværstimer. 

Til sammenligning har sygefraværet blandt de øvrige store personalegrupper i kommunerne udviklet sig sådan her målt i sygefraværsdagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget:

Pædagoger i dagtilbud
2011: 14,8
2020: 14,4 

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
2011: 15,7
2020: 13,6

Lærere med flere
2011: 10,5
2020:  10,7

Kontorpersonale inden for administration og it
2011: 10,4
2020: 7,4