Går det socioøkonomisk frem eller tilbage i din kommune?

Del artiklen:

Se her hvordan det samlet set går i din kommune, når man måler på 18 forskellige parametre. Det såkaldte socioøkonomiske indeks.

Af Peter Risager, peter@nb-medier.dk

Der er en række overraskelser i opgørelsen af det socioøkonomiske indeks for 2022. Gentofte Kommune har ifølge opgørelsen en af landets største stigninger i omfanget af sociale problemer, mens Brønderslev Kommune har et pænt fald.

Det skriver NB-Økonomi.

På landsplan er billedet, at det socioøkonomiske indeks falder med næsten to point i nogle kommuner, mens det stiger det med op til 2,75 point i andre kommuner i 2022-udligningen i forhold til 2021-udligningen.

En tredjedel af udligningen af kommunernes udgiftsbehov styres af det socioøkonomiske indeks, og derfor har udviklingen i indekset afgørende betydning for, om en kommune stiger eller falder i den mellemkommunale udligning.

Indekset styres af 18 socioøkonomiske kriterier, og tæller alt fra afstand til arbejdspladsen over antallet af almene boliger til regional ledighed og antal personer med handicap.

Har en kommune et socioøkonomisk udgiftsbehov svarende til landsgennemsnittet, vil en kommune have et socioøkonomisk indeks på 100. 

Derfor er et tal over 100 ens betydende med, at en kommune ifølge udligningssystemet har højere socioøkonomiske udgifter end landsgennemsnittet, mens et tal under 100 betyder det modsatte.

Det er kun op til 95 procent udligning på udgiftsbehovet, og derfor vil det som udgangspunkt være en fordel, hvis det socioøkonomiske indeks falder, mens det er en ulempe, hvis indekset stiger.

Kommunerne kan dog også være heldige at ramme ind i visse kriterier, som ikke nødvendigvis er lig med at kommunerne har højere udgifter, men som vil medføre en højere finansiering fra udligningen.

Derfor kan man ikke entydigt sige, at et fald i det socioøkonomiske indeks nødvendigvis er positivt kommuneøkonomisk set og omvendt kan lokale forhold betyde, at det socioøkonomiske indeks over- eller underkompenserer kommunens faktiske socioøkonomiske udgifter.