Kommuner kunne spare 8,2 mia. kr., hvis alle havde administrationsudgifter som ti laveste

Del artiklen:

Nyt benchmark viser, at kommuner kunne spare 8,2 milliarder kroner, hvis alle var lige så billigt administrerede som de ti billigste. Hvis alle kom ned på gennemsnittet, så er besparelsen 2,0 milliarder kroner.

Af Arne Ullum, [email protected]

Hvis alle kommuner havde lige så lave administrationsomkostninger som de ti kommuner med de laveste udgifter, så ville den kommunale sektor samlet kunne spare 8,2 milliarder kroner om året.

Hvis alle kommuner kom ned på gennemsnittet for administrationsudgifter, så ville kommunerne samlet set kunne spare 2,0 milliarder kroner.

Det viser den seneste benchmark af kommunernes administrationsomkostninger fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingsenhed, som NB-Økonomi har regnet videre på.

Benchmarket ser alene på omkostningerne i forhold til kommunernes rammevilkår, men ikke på den kvalitet som administrationerne leverer til kommunenernes institutioner eller til borgerne. Benchmarket kan derfor først og fremmest bruges til en diskussion af, om de enkelte kommuners benchmark svarer til kvaliteten.