Del artiklen:
Der er hele 19 anbefalinger til at forbedre ældreplejen efter kraftig kritik af kommune.
Der er hele 19 anbefalinger til at forbedre ældreplejen efter kraftig kritik af kommune. - Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix (arkiv)

Der er brug for flere og bedre uddannede ledere inden for ældreplejen. Det anbefaler konsulenter kommune, hvor ældreområdet er blevet kraftigt kriseret for dårlig ledelse og medarbejdere, der mistrives.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, [email protected]

Ældreplejen i Vejle Kommune har været skydeskive for meget kritik det seneste års tid. Blandt andet på grund af dårligt arbejdsmiljø visse steder, dårlig ledelse og sågar en sag om blacklistning af kritiske ansatte. Nu har konsulentfirmaet BDO set på problemerne i Vejle og kommer på den baggrund med anbefalinger, hvoraf nogle sikkert også kan bruges med fordel i andre kommuner.

Læs også:
Kritiske medarbejdere sortlistet i kommune

Efter tre måneders analysearbejde af seniorområdet konkluderer BDO, at de enkelte ledere i ældreplejen har for mange medarbejdere under sig, og lederne får ikke altid den rette støtte fra administrationen. BDO finder i sit analysearbejde frem til, at ledelsesspændet (antal medarbejdere pr. leder) er større i ældreplejen i Vejle end i sammenlignelige kommuner. På den baggrund skriver BDO:

“Det er BDO’s vurdering, at særligt Vejle Kommune med et relativt højt ledelsesspænd løbende bør forholde sig til… , om spændet kan tilpasses, så mulighederne for at leve op til kommunens ledelsesmæssige værdier øges, og så ledelsen i endnu højere grad end i dag kan understøtte den faglige udvikling og løbende dialog med medarbejdere, borgere og pårørende.”

Flere ledere koster penge, men måske kan der findes ekstra midler til ældreområdet i Vejle. I hvert fald finder BDO frem til, at Vejle Kommune har det laveste omkostningsniveau per ældre blandt de kommuner, som BDO har sammenlignet Vejle med.

Læs også:
Sortlistet jobansøger tilbydes andet job i ældreplejen

19 anbefalinger

BDO kommer alt i alt med 19 anbefalinger til at højne kvaliteten i ældreplejen i Vejle. Blandt anbefalingerne er bl.a. opbygning af endnu flere og stærkere relationer mellem ældre og ansatte. Det er vigtigt, at borgerne knytter sig til flere medarbejdere, så de bliver mindre påvirket, når ansatte rejser. Forventningsafstemning med borgere og pårørende og intern formidling af succeshistorier er andre indsatsområdet. Og så skal der fokus på rekruttering og øget fastholdelse af ledere og medarbejdere.

De decentrale lederes roller og ansvar bør præciseres i højere grad end i dag, og det bør overvejes, om de har den rette administrative støtte, skriver kommunen i en meddelelse.

Læs også:
Kommunerne gik en milliard over budgettet på ældrepleje i 2020

BDO opfordrer også til, at der sættes fokus på oplæringsforløb af nye ledere og etableres et fælles ledelsesforum på tværs af de decentrale enheder, så lederne får mulighed for at dele erfaringer og viden om bedste praksis med hinanden.

Pæn tilfredshed

Som et led i kulegravningen af ældreområdet i Vejle, er der blevet gennemført en stor spørgeskemaundersøgelse blandt ældre og pårørende. Her viser det sig, at samlet set er den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen høj. På en skala fra 1 til 5 med 5 som det højeste, giver borgerne hjemmeplejen 4,1 og de pårørende 3,7 i gennemsnit.  Tilfredsheden på plejecentrene ligger lidt højere – 4,2 og 3,9. Tilfredsheden er på niveau med tilsvarende undersøgelser i andre kommuner.

“Overordnet set ser det meget fornuftigt ud på et område, som har meget stort fokus. Med de to rapporter står vi med et godt og solidt grundlag for at videreudvikle vores tilbud til borgerne. Og jeg har stor tillid til, at både ledere og medarbejdere på Seniorområdet fortsat vil gøre alt for at sikre en god kvalitet for de ældre,” siger borgmester Jens Ejner Christensen (V) i en meddelelse.

Se analyser og anbefalinger her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her