Del artiklen:
"Vi kan se i nogle af de komplicerede socialsager, at i kommunerne bliver fagligheden for tynd og økonomien for skrøbelig," siger Henrik Vinther Olesen, socialordfører for De Radikale i Folketinget. - Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix (arkiv)

Der bliver vedtaget en reform af handicapområdet inden årets udgang. Og en del af reformen bliver, at noget af sagsbehandlingen bliver taget fra kommunerne. Det forudser De Radikales socialordfører i Folketinget.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, iver@nb-medier.dk

Kommunerne får frataget en del af opgaverne med at sørge for, at handicappede får passende hjælp. Og netop i dag, tirsdag, bliver der i Folketinget taget et skridt i den retning.

Det forudser Henrik Vinther Olesen, som er socialordfører for De Radikale i Folketinget. Forudsigelsen falder på den dag, hvor Folketinget har førstebehandling af borgerforslag (B 139) om at fjerne handicapområdet fra kommunerne. Et forslag, som bevægelsen Enmillionstemmer er primus motor for.

Ifølge Henrik Vinther Olesen bliver borgerforslaget et element i retning af en reform på socialområdet.

“Jeg forventer, at der bliver et politisk flertal – i hvert fald med regeringen og dets støttepartier – som laver en reform inden årets udgang, der tager højde for nogle af de fejl og mangler på handicapområdet, som Enmillionstemmer har påpeget,” siger Henrik Vinther Olesen til NB-Kommune.

Enmillionstemmer har blandt andet peget på, at når handicappede borgere klager over sagsbehandlingen i kommunerne, så går det sådan med hver anden klage, at kommunens afgørelse bliver omgjort, eller sagen bliver hjemsendt til kommunen til fornyet sagsbehandling.

“Statistikken i klagesager er for dårlig for kommunerne. Og vi kan se i de komplicerede socialsager, at i kommunerne bliver fagligheden for tynd og økonomien for skrøbelig,” siger Henrik Vinther Olesen.

Læs også:
KL fremlægger milliardplan for bedre hjælp til handicappede

Henrik Vinther Olesen mener, at strukturreformen fra 2007, hvor det specialiserede socialområde overgik til kommunerne, har afsløret nogle systemfejl.

“Strukturreformen har på visse strækninger gjort, at specialiseringsgraden ikke er god nok på socialområdet,” siger Henrik Vinther Olesen.

Han regner med, at borgerforslaget B 139 ikke bliver vedtaget i Folketinget.

“Jeg forventer i stedet, at i hvert fald regeringen og dets støttepartier enes om at formulere en beretning som følge af B 139. Der er brug for at sende et stærkt signal om, at handicapområdet lægger os på sinde,” siger Henrik Vinther Olesen.

I forbindelse med regeringsdannelsen i 2019 lavede Socialdemokratiet og dets støttepartier et såkaldt ‘forståelsespapir‘. Heraf fremgår blandt andet, at regeringen skal arbejde på at sikre udsatte borgeres retssikkerhed. I 2020 iværksatte regeringen så en evaluering af det specialiserede socialområde.

“Det fulde billede af evalueringen får vi formodentlig efter Folketingets ferie – altså i oktober. Dernæst kan regeringen komme med et udspil, og min forventning er, at vi inden årets udgang har vedtaget en reform på socialområdet,” siger Henrik Vinther Olesen.

Fakta fra ‘forståelsespapiret’

I sommeren 2019 lavede Socialdemokratiet en aftale med støttepartierne – Retfærdig retning for Danmark. Heri lagde man vægt på, at handicappede skulle have anstændige forhold. Man skrev, at den nydannede regeringen ville:

“Forbedre mulighederne for mennesker med handicap. Der skal være kvalitet og retssikkerhed i tilbuddene til mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, og indsatsen skal være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering.
 
En ny regering vil i samarbejde med relevante aktører gennemføre en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling
mellem kommuner og regioner.
 
En ny regering vil også tage initiativ til, at unge med et handicap eller en funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at tage en uddannelse.”

Læs også:
Dagen før behandling i Folketinget: 'Vi skal væk fra det Vilde Vesten, som hersker i dag på handicapområdet'

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her