Del artiklen:
"Antallet af flygtninge har betydning for integrationen," fastslår udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). - Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix (arkiv)

Cirka 500 flygtninge vil næste år blive visiteret til kommunerne, lyder forventningen fra Udlændingestyrelsen. Det er under en tyvendedel af det antal flygtninge, som kommunerne modtog i 2015. Se de beregnede kommunekvoter for 2022.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, [email protected]

Der er udsigt til, at kommunerne kun får få opgaver med at modtage flygtninge næste år. Kommunerne forventes kun at skulle modtage cirka 500 flygtninge i 2022. I 2015 måtte kommunerne modtage mere end 21 gange så mange flygtninge – hele 10.600 blev det til.
Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. 

Udlændingestyrelsen vurderer hvert år det forventede antal flygtninge, der vil blive meddelt opholdstilladelse, og som skal boligplaceres i kommunerne i det efterfølgende år. Det forventede landstal for 2022 er som nævnt på 500 flygtninge. Tallet var i 2020 cirka 600 og forventes også at ligge på det niveau i år. 

UUdlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) glæder sig over det forholdsvis lille antal flygtninge.

“Vi har rekordlave asyltal for tiden. Det betyder også et lavt antal flygtninge, der skal integreres i kommunerne. Og det er godt. Jo færre der kommer til for eksempel Kalundborg, jo nemmere er det for kommunen at få dem i arbejde og få dem til at lære dansk. Antallet har betydning for integrationen,” siger Mattias Tesfaye i pressemeddelelsen.
Ministeriet gør opmærksom på, at udlændinge- og integrationsministeren almindeligvis midt på året træffer beslutning om eventuel modtagelse af kvoteflygtninge i Danmark. Antallet er derfor endnu ikke fastsat for 2021. Det betyder, at det antal genbosatte flygtninge, der som følge af ministerens beslutning måtte overgå til integration i kommunerne i 2022, ikke indgår i Udlændingestyrelsens vurdering af landstallet for 2022.

Fakta

Kommunerne modtog knap 10.600 nye flygtninge i 2015, knap 7.200 i 2016, knap 2.100 i 2017, ca. 840 i 2018, ca. 730 i 2019 og ca. 600 i 2020. I 2021 forventes landstallet fortsat at være ca. 600, mens landstallet for 2022 altså nu vurderes til at blive ca. 500.
Udlændingestyrelsen skal hvert år senest den 1. maj udmelde et landstal, som er styrelsens skøn over det antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne det kommende år.

Udlændingestyrelsen skal samtidig fastsætte det antal flygtninge, som forventes boligplaceret inden for de enkelte regioner i det kommende kalenderår. Regionskvoterne udsendes samtidig med landstallet.

I hver region har kommunerne herefter mulighed for at indgå aftaler om, hvordan de pågældende flygtninge skal fordeles.  Aftalerne skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 10. september, hvorefter styrelsen fastsætter de endelige kommunekvoter for det kommende år.

Læs mere om landstallet og se de beregnede kommunekvoter for 2022 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her