Del artiklen:
Blot hver sjette af lanets småbørn bliver passet passet i dagpleje i dag.
Blot hver sjette af lanets småbørn bliver passet passet i dagpleje i dag. - Foto: Celina Dahl/Ritzau Scanpix (Arkiv)

I 2009 blev en tredjedel af alle landets småbørn passet i dagpleje, mens der kun var tale om hver sjette ti år senere. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Af Jørn Sørensen, [email protected]

Vuggestue eller dagpleje? Dette er et valg, som mange danske forældre skal træffe, inden arbejdet kalder dem tilbage fra barslen, og et valg, som i de senere år i højere grad er faldet ud til vuggestuens fordel.

Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

I 2009 blev rundt regnet 62.000 børn passet i dagpleje, hvilket svarer til 32 procent af alle daværende 0-2 årige, et tal som var faldet til 31.000 børn i 2019, svarende til 17 procent af de 0-2 årige.

“Statistikken fortæller ikke noget om, hvorfor antallet af børn i dagplejen er faldet, men der er flere muligheder,” forklarer chefkonsulent i Danmarks Statistik Bjarne Mann:

“For nogle kommuner kan der være tale om rekrutteringsvanskeligheder, hvor de kan have svært ved at finde dagplejere nok.”

“For andre kommuner er der måske tale om en politisk beslutning, hvor man ønsker at satse på vuggestuen i stedet for dagplejen.”

Artiklen fortsætter under grafikken.

Andelen af dagplejebørn i forhold til det samlede antal 0-2-årige i befolkningen

null

Samtlige danske kommuner har oplevet et fald i antallet af indskrevne børn i dagplejen siden 2009, der er dog stor variation kommunerne imellem.

I nogle kommuner såsom Helsingør og Læsø er dagplejen gået fra at tælle hhv. 157 og 26 børn i 2009 til helt at være nedlagt i 2019. I andre kommuner såsom Vordingborg, Egedal og Halsnæs er antallet af indskrevne i dagplejen faldet med i omegnen af 80 procent.

De mindste fald er sket i kommunerne Samsø, i Rødovre og i Ishøj, hvor antallet af indskrevne i dagplejen er faldet med hhv. 11, 13 og 16 procent fra 2009-2019.

Find de specifikke tal for din kommune via dette link.

Selvom dagplejen har oplevet tilbagegang de seneste 10 år, så er der stadig kommuner i Danmark, hvor dagplejen står stærkt. Fx blev 66 procent af småbørnene i Samsø Kommune passet i dagpleje i 2019 – en andel der som nævnt, kun er faldet med 11 procent siden 2009.

Næsthøjest andel børn i dagpleje findes i Skive Kommune, hvor præcis halvdelen af kommunens småbørn i 2019 blev passet i dagpleje. Samsø og Skive Kommune er de eneste kommuner i landet, som i 2019 havde over halvdelen af de 0-2 årige indskrevet i dagpleje.

Disse kommuner efterfølges af Mariagerfjord, hvor 45 procent af de 0-2 årige i 2019 var indskrevet i dagpleje.

Relativt færrest småbørn passes i dagpleje i Frederiksberg og Københavns Kommune, hvis man ser bort fra Læsø og Helsingør, hvor slet ingen børn passes i dagplejen . I Frederiksberg og Københavns Kommuner er kun 1 og 2 procent af alle 0-2 årige i 2019 indskrevet i dagplejen.

“Når vi sammenligner børn i dagplejen med befolkningstætheden i kommunerne, kan vi se, at børn i kommuner med lav befolkningstæthed relativt oftere bliver passet i dagpleje,” forklarer chefkonsulent i Danmarks Statistik Bjarne Mann.

“Med andre ord: Jo mere ‘landlig’ en kommune er, jo mere tilbøjelig er kommunen til at passe de mindste via en dagplejeordning.”

“Det kan tænkes, at det er nemmere for en ‘landkommune’ at nå hele kommunen med et relevant og nærværende pasningstilbud for de mindste gennem en dagplejeordning fremfor at oprette daginstitutioner.”

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her