Del artiklen:

Få blik for hvor stor en andel kultur- og uddannelseseliten udgør af samlede elite i din kommune. Andelen af professorer, præster, forskere og stærke kulturbærere har stor betydning for det politiske landkort, oplyser forfatter.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, iver@nb-medier.dk