Del artiklen:
Aftenskolerne er ligesom stort set alt andet ramt af konsekvenser af COVID-19 pandemien: Der er ingen indtægter, men udgifterne er der stadig. Sønderborg Kommune har besluttet at fastholde støtten til aftenskolerne også i 2021.
Aftenskolerne er ligesom stort set alt andet ramt af konsekvenser af COVID-19 pandemien: Der er ingen indtægter, men udgifterne er der stadig. Sønderborg Kommune har besluttet at fastholde støtten til aftenskolerne også i 2021. - Foto: sonderborgkommune.dk

Kommune har besluttet at udbetale tilskuddet til kommunens aftenskoler på 2,5 millioner kroner på trods af aflyste kurser under coronanedlukningen.

Af Lene Vind,

Aftenskolerne har ikke kunnet gennemføre kurser eller foredrag under corona-nedlukningen og dermed har de heller ikke haft indtægter. Men udgifterne er der alligevel og det har bragt landets aftenskoler i knibe.

Kulturministeren har imidlertid givet kommunerne mulighed for at fastholde deres tilskud til aftenskolerne, hvilket Sønderborg Kommune har benyttet sig af og nu forlænger. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

“Det glæder mig, at Kulturministeriet har givet kommunerne mulighed for at fastholde de tilskud, aftenskolerne var budgetteret til at få, selv om der ingen aktivitet er – og at ministeren opfordrer til, at vi fortsætter den praksis, så længe der er nedlukning. Det vil vi gerne benytte os af,” siger Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti), formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Tilskud fastholdes indtil videre

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i Sønderborg fastholdt sit tilskud til aftenskolerne i 2020 på godt 2,5 mio. kr. I forbindelse med, at restriktionerne blev forlænget ind i 2021, har udvalget nu godkendt, at tiltag og vilkår for tilskud til aftenskolerne under COVID-19 fastholdes, så længe ændringsbekendtgørelsen fra Kulturministeriet gør det muligt.

“Det er vigtig, at vi giver aftenskolerne mulighed for at klare sig økonomisk under nedlukningen. Men ligeså vigtigt er det, at vi giver aftenskolerne tryghed i arbejdet med at planlægge kommende kurser og arrangementer. Derfor siger vi ja – også til den mulighed for forlængelse, som bekendtgørelsen åbner for, siger næstformand i udvalget, Jesper Kock (S).

NB-Kommune har henvendt sig til Kulturministeriet for oplysninger om, hvordan det ser ud med en forlængelse af kompensationen til aftenskolerne. Vi afventer et svar, men indtil der kommer nyt, gælder følgende retningslinjer for ansøgning om støtte