Del artiklen:
KL's topforhandler Michael Ziegler og fagbevægelsens topforhandler Mona Striib er enige om, at kommunalt ansatte skal tilskyndes til at gå fra deltid til fuldtid. Men i deres nye aftale om overenskomster bliver der ikke gjort meget for at få flere på deltid.
KL's topforhandler Michael Ziegler og fagbevægelsens topforhandler Mona Striib er enige om, at kommunalt ansatte skal tilskyndes til at gå fra deltid til fuldtid. Men i deres nye aftale om overenskomster bliver der ikke gjort meget for at få flere på deltid. - Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix (arkivfoto)

KL og fagbevægelsen står med en udfordring i forhold til at sikre, at flere kommunalt ansatte går fra deltid til fuldtid. Uden den bevægelse bliver problemerne med rekruttering af sosu’er endnu større. Ny overenskomstaftale gør ikke meget for at få flere på fuldtid.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, [email protected]
og Søren Dahl, Journalist ved A4 Overenskomst, [email protected]

Når kommunale arbejdsgivere og fagforeninger skal svare på, hvordan problemet med fremtidig mangel på arbejdskraft, og sikring af kvalitet, i ældre- og sundhedssektoren skal løses, er de på et punkt temmelig enige: Flere ansatte skal skifte deres deltidsstillinger ud med fuldtids ditto.

Det skriver A4 Overenskomst

Problematikken har da også været på bordet ved årets overenskomstforhandlinger, og tilsyneladende med god grund.

Andelen af deltidsansættelser i landets kommuner ser ud til at sidde fast på omkring 40 pct.

Udviklingen i forhold til vikaransættelser ser ligeledes ud til at pege i den forkerte retning set med parternes briller. Problemets omfang skulle dermed være til at få øje på.

LÆS OGSÅ: Løstansatte sosu’er er øm tå i overenskomst­forhandlinger: Nye tal peger den helt gale vej

Alligevel kan det være svært at finde spor efter mærkbare konkrete forandringer på området i det nyindgåede kommunale overenskomstforlig, der i skrivende stund har en uge på bagen.

Gamle bastioner skal brydes ned 

I forliget er Forhandlingsfællesskabet for lønmodtagerne og Kommunernes Landsforening på arbejdsgiversiden blevet enige om at kortlægge anvendelsen af fuldtid, deltid og timeløn fordelt på de enkelte kommuner.

Samtidig vil parterne nedsætte et statistikudvalg, der skal styrke samarbejdet “om statistik og beregningsforudsætninger, undersøge muligheder for at etablere et statistisk grundlag for så vidt angår tidsbegrænsede ansatte”. 

Selvom det selvfølgelig altid er positivt at tale ud fra samme udgangspunkt, når man skal drøfte et problem, er der næppe tale om et kvantespring på området. 

Skal man tro både lønmodtager- og arbejdsgiverside er det helt store dyr i åbenbaringen, hvad angår indsatsen fra deltid til fuldtid, dog allerede faldet på plads længe inden årets overenskomstslag. 

Der er nogle gamle bastioner, der skal brydes ned på begge sider

Michael Ziegler, KL’s topforhandler og borgmester

Begge parter har i kølvandet på forliget på det kommunale område fremhævet projektet “En Fremtid Med Fuldtid“, der blev aftalt i september 2020, kort før anden coronabølge lagde gader og stræder øde. 

Det tværkommunale projekt, der også er nævnt i den nye overenskomst-tekst, skal efter planen munde ud i redskaber og løsninger, der kan trylle flere kommunale deltidsansatte om til medarbejdere på fuldtid. 

“I det her forlig har vi givet os selv endnu bedre muligheder for at finde løsninger på, hvordan vi får flere fra deltid til fuldtid. Men det helt store ryk lavede vi i efteråret,” siger kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler, til A4 Overenskomst. 

“Der er nogle gamle bastioner, der skal brydes ned på begge sider. Kan vi som arbejdsgivere blive bedre til at lægge vagtplaner, der bedre understøtter, at vores medarbejdere kan være på fuldtid? Det er noget af det, som vi sammen skal se på,” tilføjer chefforhandleren. 

Du siger, at der skal brydes bastioner ned på begge sider. Hvilke bastioner skal brydes ned på lønmodtagersiden?

“Det er nødvendigt med en erkendelse af, at der også er et behov for fleksible ansættelser i kommunerne i et vist omfang.  Jeg kommer aldrig til at skamme mig over, at vi har deltids- eller timeløns-ansatte, hvis det betyder, at fru Hansen kan få en bedre service,” siger Michael Ziegler til A4 Overenskomst. 

Blødere våben 

Det andet ben i problematikken om mangel på arbejdskraft i det kommunale handler om de løstansatte vikarer, som landets kommuner i stigende grad gør brug af. 

Som A4 Overenskomst tidligere har beskrevet, er antallet af løstansatte steget med godt 17 pct. fra 2015 til 2020 – dermed udgør vikarer nu mere end hver femte ansatte i kommunerne på FOA’s område, der tæller alt fra ambulancereddere over rengøringsassistenter og pædagogmedhjælpere. 

Det kommunale forlig rummer da også et vist nybrud på dette område.

Her har KL åbnet for, at andelen af løstansatte kan drøftes helt ned på enkelte faggrupper i forbindelse med organisationsforhandlingerne. 

Det er svært for de kommunale arbejdsgivere at kræve flere fuldstidsansættelser, mens der samtidig er kommuner, der i stor stil griber til vikarer

Laust Høgedahl, lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet

En indrømmelse, der ifølge kilder traditionelt er ømtålelig, fordi den åbner en sprække i ledelsesrettens ellers ubrydelige panser. 

“Vi mener ikke, at andelen af løstansættelser er et problem generelt i kommunerne. Men hvis der er områder, hvor det står galt til, så er vi selvfølgelig villige til at se på det og drøfte det,” siger Michael Ziegler. 

Ifølge Laust Høgedahl, lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet er de nye organisations-drøftelser et udtryk for, at KL står i en svær balancegang i deltids-fuldtids diskussionen. 

“Det er svært for de kommunale arbejdsgivere at kræve flere fuldstidsansættelser, mens der samtidig er kommuner, der i stor stil alene tilbyder atypiske ansættelser, fordi det er fleksibelt,” siger Laust Høgedahl, lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, til A4 Overenskomst. 

Laust Høgedahl peger dog også på, at den nye overenskomst generelt indeholder det, han betegner som “bløde våben” i forhold til indsatsen for at få flere kommunalt ansatte til at gå fra deltid til fuldtid. 

“Men det skal jo også ses i lyset af, at det nye forlig på grund af corona nærmest er endt med at være en vedligeholdelses-overenskomst, som ikke for alvor skubber til de store politiske dagsordener,” siger Laust Høgedahl. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her