Del artiklen:
Børne-og ungedirektør Claus Svold fra Vejle advarer om, at bureaukrati kan forsinke effekten af de 178 millioner kroner, som et flertal i Folketinget vil give skolerne for at hjælpe især afgangseleverne.
Børne-og ungedirektør Claus Svold fra Vejle advarer om, at bureaukrati kan forsinke effekten af de 178 millioner kroner, som et flertal i Folketinget vil give skolerne for at hjælpe især afgangseleverne. - Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Undervisningsministeriet skal inden for få dage give kommunerne en central fordelingsnøgle af coronapenge til de enkelte skoler. Og så skal Folketinget glemme alt om afrapportering af brugen. Ellers vil halvdelen af pengene i værste fald gå til administration, mener børne- og ungedirektør.

Af Arne Ullum, [email protected]

Helt usædvanlig opfordrer børne- og ungedirektøren i en af landets største kommuner regeringen til at fastsætte en præcis fordelingsnøgle på skoleniveau for de 178 millioner kroner, Folketinget har afsat til at håndtere faglige udfordringer og til at styrke trivslen i skolerne.

“Hvis vi får noget, der ligger inde i et regneark eller skal puttes ind i regneark i dag, så kan vi have fordelt pengene inden for en uge, og allerede mandag vil skolelederne kende beløbet,” siger Claus Svold, der er direktør for børn og unge i Vejle Kommune, til NB-Økonomi.

Når Claus Svold stik imod sædvane opfordrer regeringen til reelt at diktere fordelingen af pengene helt ned på skoleniveau, og dermed reelt gøre kommunerne til et postkontor, så handler det om at sikre en hurtig og effektiv brug af pengene.

I værste fald er pengene først ude på skolerne i maj

Hvis derimod Børne- og Undervisningsministeriet blot sender pengene ud til kommunerne uden en centralt fastsat fordelingsnøgle, så kan det ifølge Claus Svold tage lang tid, før pengene når ud til skolerne.

“I værste fald, så får vi først om to tre uger et brev om, at vi har fået så og så mange penge. Hvis der så er mange frihedsgrader, så vil vores klassiske tilgang jo være, at vi kommer med to eller tre modeller til vores politiske udvalg, og så vil udvalget sende den model til høring i 20 skolebestyrelser,” siger Claus Svold og fortsætter:

“Inden vi så får høringssvar tilbage og udvalget træffer en beslutning – så er der nemt gået en måned. Og så er vi henne omkring første maj, inden vi kan begynde at skrive checken til skolerne,” forudser Claus Svold.

Hav nu tillid til skolelederne

Ifølge den politiske aftale mellem en række partier i Folketinget skal kommunerne “indsende detaljeret redegørelse for, hvordan midlerne er fordelt til den enkelte kommunes folkeskoler,” ligesom kommunerne skal “lægge tilskuddet oven i budgettet for folkeskolen og SFO i 2021”.

Umiddelbart mener Claus Svold, at den formulering er håndterbar for kommunerne, hvis regeringen og KL bliver enige om, at kommunerne blot som ved minimumsnormeringerne skal afgive en revisorerklæring på, at pengene er fordelt ud til skolerne.

Claus Svold er til gengæld mere bekymret for den passus i aftalen, hvor der står, at kommunerne skal “redegøre for brugen af rammen med udgangen af 3. kvt.”.

“Hvis man indfører et stort kontrol-og dokumentationsregime, så kan vi ende med at bruge halvdelen af pengene på administration, og så bliver det jo meningsløst,” siger Claus Svold.

Claus Svold forventer, at Vejle Kommune får mellem 2,5 og 3 millioner til kommunens 20 skoler med afgangselever. Det svarer i gennemsnit til 125.000-150.000 kroner pr. skole. En stor del af de penge kan ifølge Claus Svold hurtigt blive spist op af administration, hvis der skal afleveres et detaljeret regnskab for, hvad pengene er brugt til.

“Skolelederne er dybt engagerede i, at deres elever får indhentet noget af det, som de har tabt fagligt og socialt. Derfor skal man have tillid til, at de har brugt pengene, uden at de efterfølgende skal aflevere en masse dokumentation,” siger Claus Svold.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her