Seks ud af ti kommuner sparer på kulturen i år

Del artiklen:

Størstedelen af landets kommuner har budgetteret med at bruge mindre på kulturen i 2021 i forhold til 2020. Det gælder både traditionel kultur og den brede kultur, hvor idræt er inkluderet. Se tallene for din kommune her.

Af Lene Vind,

I alt 60 kommuner sparer på kulturen i 2021 i forhold til budgettet for 2020. I gennemsnit betyder det, at kommunerne har tænkt sig at bruge 0,95 procent mindre på kulturbudgettet i forhold til budget 2020. Tallene i nedenstående kort er for hele kulturområdet inklusive idræt.

Der er stor forskel på de samlede kulturudgifter pr. indbygger fra kommune til kommune (se nedenfor). Forskellen er 1.568 kroner fra topscoreren Herning Kommune og til Odder Kommune i bunden.
I gennemsnit budgetterer kommunerne med at bruge 1.692 kroner pr. indbygger på kulturområdet i 2021 på landsplan.

(Note: Tallene for Lemvig Kommune er misvisende, fordi der er foretaget en teknisk omplacering af midler til kommunens fritidscentre. Det samme gælder for Skive Kommune, hvor der er ændret konteringspraksis vedr. betaling til selvejende haller. Der kan være tilsvarende regnskabstekniske forklaringer på udsving i andre kommuner.)

Idrætten vægter godt i nogle kommuner

Det gør en forskel i en række kommuner, når idrætten og andre kulturfunktioner fjernes fra opgørelsen, så budgettallene alene omhandler klassisk kultur såsom folkebiblioteker, musik, museer, teatre og biografer. 

Men selv om niveauet af besparelserne forskyder sig rundt i landet, viser tallene dog stadig en gennemsnitlig besparelse i 2021 i forhold til 2020 på -0,9 procent. (Se nedenstående kort). 

Udgiften pr. indbygger for klassisk kultur fremgår af nedenstående kort, og her tager Helsingør Kommune igen i år topplaceringen med 1.585 kroner, og i den modsatte ende af skalaen ligger Hedensted Kommune igen i år med 528 kroner pr. indbygger. Udviklingen fra 2020 til 2021 ses i procent, når kortet aktiveres. (Se figur nedenfor).

Faktaboks: Sådan  har vi gjort

(Numrene i parentes er Danmarks Statistiks kontonumre)

For hver kommune har vi hentet budgetteringsdata for kulturudgifter i 2020 og 2021 fra Danmarks Statistik. Kulturudgifter dækker over funktionerne “Idrætsfaciliteter for børn og unge” (3.22), “Folkebiblioteker” (3.32), “Kulturel virksomhed” (3.35) og “Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter” m.v. (3.38). 

Dernæst er den procentvise udvikling i kulturudgifterne fra 2020 til 2021 udregnet. Data fra 2020 er pris/løn reguleret med 1,5 procent.
Data for udgift pr. indbygger er udvalgt fra samme grundlag, og dernæst er det udregnet, hvor meget kommunerne budgetterer med at bruge på kulturområdeopgjort  pr. indbygger.

Data om klassisk kultur

Data her hentet fra funktionerne “Folkebiblioteker” (3.32), “Museer” (3.35), “Teatre”, “Musikarrangementer” og “Andre kulturelle opgaver”.
Dernæst er den procentvise udvikling i kulturudgifterne fra 2020 til 2021 udregnet. Data fra 2020 er pris/løn reguleret med 1,5 procent. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her