Del artiklen:
Frikommuneforsøg skaber tryghed for borgere og det vurderes, at det tværfaglige samarbejde bør fortsætte.
Frikommuneforsøg skaber tryghed for borgere og det vurderes, at det tværfaglige samarbejde bør fortsætte. - Foto: Jeppe Bjørn Vejlø/Ritzau Scanpix

Tre kommuner har siden foråret 2018 drevet en fælles tværkommunal akutfunktion. Forsøget er nu evalueret, og de ændrede arbejdsgange har vist sig som en gevinst for både borgere og samarbejdspartnere.

Af Caroline Ryberg Albæk, Journalist, [email protected]

Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde har været en realitet siden foråret 2018 i tre sjællandske kommuner. De gode erfaringer betyder nu, at borgmesteren i den ene forsøgskommune opfordrer til, at de muligheder, som forsøget åbner for, gøres permanente i alle landets kommuner.

“Vores erfaringer er særdeles gode. Selvom de to frikommunehjemler om medicin og visitation ikke er forudsætningen for vores gode resultater, så har de været medvirkende.”

“Vi vurderer, at visitationshjemlen bidrager til at styrke samarbejdet generelt mellem kommune og region/almen praksis. Ligeledes betyder hurtig behandling af borgerne en markant større tryghed for den enkelte. Derfor skal opfordringen herfra også lyde på at gøre de midlertidige muligheder permanente for alle kommuner” siger borgmester i Rudersdal Kommune Jens Ive (V) i en pressemeddelse.

Den tværfaglige akutfunktion er et fire-årigt frikommuneforsøg i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommune. Formålet med AkutTeamet er overordnet at forebygge indlæggelser og at skabe et mere sammenhængende forløb for borgere og patienter på det somatiske akutområde. Konkret betyder det, at akutsygeplejersker har fået mulighed for at behandle borgere på tværs af kommunegrænser uden først at få accept fra en sygeplejerske fra den respektive kommune. Derudover har kommunernes frikommunestatus muliggjort, at akutsygeplejerskerne har fået lov til at opbevare, medbringe og udlevere medicin, hvilket sikrer en hurtig behandling af borgere.

Frikommuneforsøget med titlen “Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde”, er netop evalueret og borgmesteren i Rudersdal er glad for det evalueringen viser.

“Jeg har med glæde læst evalueringsrapportens hovedkonklusioner. Jeg hæfter mig navnlig ved, at de som det hele handler om, borgerne, udtrykker stor tilfredshed både med kvaliteten og trygheden i plejen og så selvfølgelig deres glæde over at kunne forblive i eget hjem. Et forsøg som dette dokumenterer, at det betaler sig at sætte kommunerne fri, og at vi får et stort udbytte af at samarbejde på tværs af kommunegrænser,” siger Rudersdal-borgmester Jens Ive (V).

Evalueringen er udarbejdet af analyseafdelingen i Rudersdal Kommune og kan læses her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her