Del artiklen:
Generalsekretæren for Dansk Røde Kors Anders Ladekarl får i dag et skulderklap fra staten. Røde Kors får nu flere millioner kroner til sit arbejde for at bekæmpe ensomhed under coronapandemien.
Generalsekretæren for Dansk Røde Kors Anders Ladekarl får i dag et skulderklap fra staten. Røde Kors får nu flere millioner kroner til sit arbejde for at bekæmpe ensomhed under coronapandemien. - Foto: Jacob Nielsen

Der er indgået et bredt forlig om at bruge 50 mio. kr. på at bekæmpe ensomhed under corona-krisen. Pengene skal blandt andet gå til at støtte oprettelse af 1.000 nye fællesskaber, og en del millioner er møntet specifikt på ældre og udsatte grupper.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, iver@nb-medier.dk

Et bredt flertal af Folketingets partier har fordelt 50 mio. kr. i en såkaldt ‘ensomhedsaftale’. Pengene skal bl.a. gå til nye fællesskaber for ensomme voksne og ældre og til at få selvisolerede ind i fællesskaber under corona-pandemien.

Det fremgår af en meddelelse fra Social- og Inderigsministeriet.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet har indgået aftale om en akut indsats mod ensomhed og isolation gennem en lang vinter for de mest udsatte grupper i samfundet.

Indsatsen skal bygge oven på de mange aktiviteter, der allerede er i gang i kommunerne og foreningslivet.

“Med aftalen om de 50 mio. kr. skal vi sikre nye måder at være sammen, på afstand. Vi skal også skabe nye veje til at få dem, der sidder mest alene, ind i de stærke fællesskaber, som forenings-Danmark tilbyder over hele landet,” siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i meddelelsen.

Venstres socialordfører Marie Bjerre er også glad for forliget om de 50 mio. kr. og siger:

”I Venstre er vi glade for at være med til at afsætte en pulje til bekæmpelse af ensomhed. Coronarestriktionerne har haft en omfattende indgriben i vores sociale liv, og vi ved, det har ramt særligt udsatte grupper og børn og unge hårdt. Med en anden bølge af corona og nye restriktioner er det derfor også nødvendigt at tage udfordringerne med ensomhed mere alvorligt.”

Pengene gives til indsatser under tre temaer

Aftalen betyder, at 50 mio. kr. bliver fordelt til indsatser under tre overordnede temaer fremgår det af meddelelsen fra ministeriet:

10 mio. kr. til 1.000 nye fællesskaber via en strakspulje målrettet aktører i foreningslivet. Formålet er at skabe aktiviteter til voksne over 21 år og ældre, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed. Aktiviteterne kan fx foregå digitalt eller udendørs.

20 mio. kr. til at få selvisolerede borgere med ind i nye fællesskaber fra foreningslivet. Heraf tildeles de 15 mio. kr. til BL, Danmarks Almene Boliger, der skal kanalisere midlerne videre til lokale indsatser i boligforeningerne. Indsatserne skal ske i samarbejde med det lokale foreningsliv. 5 mio. kr. går til at videreudvikle KFUM’s Social Drive Outs model og kapacitet til  at hjælpe isolerede borgere i landdistrikterne til at bryde isolationen og blive en del af  foreningslivet.
Pengene skal hurtigt i arbejde 
20 mio. kr. går til indsatser under de fire covid-19-partnerskaber for hhv. udsatte børn og unge, udsatte voksne, mennesker med handicap og ældre. 

Af de 20 mio. kr. går 4 mio. kr. til:

2 mio. kr. går til, at facilitatorerne for de fire covid-19-partnerskaber kan fortsætte facilitatorrollen i 2021. Røde Kors får 1,5 mio. kr. til en oplysningskampagne om bekæmpelse af ensomhed, og Børns Vilkår får 0,5 mio. kr. til særligt målrettet oplysningsindsats til at bekæmpe ensomhed via Børnetelefonen.

Fakta om 16 mio. kr. til 14 organisationer

 For at få pengene hurtigt ud at virke går 16 mio. kr. af de 20 mio. kr. direkte til 14 organisationer på social-, kultur- og ældreområderne, så de kan skabe projekter i Danmark med fokus på borgeren.

Disse 14 organisationer får direkte tildelte midler til projekter i samarbejde med partnerskaber:

Udsatte børn og unge
Der afsættes 2 mio. kr. til DGI og DIF i fællesskab, 1 mio. kr. til Kirkens Korshær og 1 mio. kr. til Red Barnet, som i samarbejde med en eller flere andre deltagere i partnerskabet skal iværksætte aktiviteter, som modvirker ensomhed blandt udsatte børn og unge.

Udsatte voksne
Der afsættes 1 mio. kr. til SAND, 1 mio. kr. til SIND, 1 mio. kr. til Blå Kors og 1 mio. kr. til Røde Kors.

Mennesker med handicap
Der afsættes 3 mio. kr. til Danske Handicaporganisationer, som de kan fordele til deres medlemsorganisationer med henblik på at iværksætte initiativer mod ensomhed.
Der afsættes 1 mio. kr. til ULF til at fortsætte deres igangværende ensomhedsprojekt i 2021.

Ældre
Der afsættes 4 mio. kr. til ligelig fordeling mellem Ældre Sagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige Seniorer og Danske Seniorer.
Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her