Del artiklen:
"Vi tror, at der til stadighed skal arbejdes med kulturen i administrationen," skriver byrådsmedlem i Odsherred og direktør Helge Fredslund (V) om kommunens borgerkontakt. - Foto: Odsherred Kommune

Der skal være svarfrister, når borgerne henvender sig til kommunen. Og administrationen skal i det hele taget blive bedre til borgerkontakt. Der skal ‘arbejdes med kulturen i administrationen’, mener byrådsmedlem.

Af Iver Houmark Andersen, redaktør af NB-Kommune, [email protected]

Det kan ikke passe, at kommunen skal være så lang tid om at svare på simple spørgsmål. Og hvorfor skriver kommunen til mig i et sprog, jeg ikke forstår?

Det er nogle af de typiske klager fra borgere, som embedsmænd og byrådsmedlemmer må lægge ører til. I vestsjællandske Odsherred Kommune vil byrådsmedlem Helge Fredslund (V) have styrket borgerkontakten. Det fremgår af en henvendelse fra Helge Fredslund til Økonomiudvalget. Han skriver blandt andet:

“Foranlediget af mange, og tiltagende henvendelser om kommunens manglende kommunikation med borgerne, ønsker Venstre, at vi som kommune drøfter med os selv, om vi gør det godt nok, og om vi kan forbedre kommunikation og svartider.”

Læs også:
Kommune vil anstrenge sig for at skrive forståeligt til borgere - og politikere

Helge Fredslund uddyber over for Sjællandske og siger:

“Jeg så gerne, at man vedtog nogle retningslinjer, der gjorde, at borgere kan forvente at høre fra kommunen inden for en kort tidsfrist. Det må være rimeligt, at man som minimum får en bekræftelse på sin henvendelse inden for otte dage.”

I henvendelsen til Økonomiudvalget peger Helge Fredslund lidt fingre ad kulturen i kommunens administration. Han skriver:

“Det er Venstres ønske, og håb, at vi kan nå til en politisk vedtaget procedure med svarfrister, og indholdet af disse svar. Vi har tidligere haft sådanne mål, men det er Venstres klare indtryk, at det ikke fungerer. Vi tror at der til stadighed skal arbejdes med kulturen i administrationen.”

Læs også:
Opposition: Kommunens kommunikation har taget overhånd