Del artiklen:
Alt for mange renseanlæg af spildevand er får små og forældet, siger eksperter. Det går ud over miljøet i hav, søer og vandløb.
Alt for mange renseanlæg af spildevand er får små og forældet, siger eksperter. Det går ud over miljøet i hav, søer og vandløb. - Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Vandmiljøet lider ifølge eksperter stor skade af alt for mange små og gamle renseanlæg, som især findes i de mindre bysamfund og i landkommuner.

Af Jørn Sørensen, [email protected]

Nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at 74 procent af kommunernes i alt 756 renseanlæg ikke renser spildevandet for fosfor og kvælstof.

Det skyldes ifølge eksperter, DR har talt med, at mange renseanlæg er små og forældede, og de er ikke bygget til at rense for fosfor og kvælstof.

Godt nok står de for en lille del af Danmarks samlede fosforudledning, men modsat de store renseanlæg, har de små ingen krav til deres fosfor- og kvælstofudledning. Det betyder, at de frit kan lede næringsstofferne ud i det nærmeste vandløb.

Læs også:
Kommune har udledt 1,9 milliarder liter urenset spildevand i landets største sø

Lolland Kommune er en af de kommuner, der har flest forældede renseanlæg.

Det skyldes, at man tidligere har etableret små renseanlæg, så borgerne kunne få håndteret deres spildevand, også selvom de boede på landet.

Hos kommunen er man klar over, at mange af de anlæg ikke længere fungerer optimalt, men det er dyrt at fjerne dem, siger Henrik Sløk Hasselby, der er driftsleder i Lollandforsyning.

“Vi arbejder på at nedlægge de gamle anlæg forsvarligt, så økonomien i selskabet kan følge med, uden at vi skal ud og kræve flere penge hos borgerne,” siger han til DR.

Ifølge Stiig Markager, der er professor i havbiologi på Aarhus Universitet, er udledningen af fosfor og kvælstof et stort problem. 

“Fosfor og kvælstof er næringsstoffer for algerne og får dem til at blomstre op. Vandet bliver uklart, og algerne falder ned på bunden og bliver til mudder. Så kommer der iltsvind, fiskene forsvinder, og det bliver ubehageligt at bade der,” siger Stiig Markager til DR.

Renseanlæggene kan forbedres på flere områder, mener han. De skal blive bedre til at rense spildevandet for næringsstoffer, men de skal også blive bedre til at håndtere det spildevand, vi danskere producerer.

“Man skal optimere driften, have store anlæg, og så skal man have tostrengede kloaksystemer, så man sikrer, at man ikke blander regnvand og kloakvand sammen, og dermed overbelaster rensningsanlæggene,” siger Stiig Markager til DR.

Læs også:
Efter hård kritik: Nu droppes planlagte udledninger af spildevand