Del artiklen:

Formandskabet for Det Økonomiske Råd – vismændene – fremlægger jævnligt rapporter om dansk økonomi og politik.