Del artiklen:

FOA er bekymret over sjældne tilsynsbesøg i daginstitutionerne, da tilsynene er med til at sikre kvaliteten.