Del artiklen:

Ifølge en bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet bliver forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer.