Del artiklen:

Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at afsætte 9,5 mio. kroner til en ekstraordinær indsats til kulturlivet, så genåbningen og nye aktiviteter kan komme i gang igen efter coronakrisen.

Af Lene Vind,

Kulturlivet er i særlig høj grad blevet ramt af nedlukningen som følge af Covid-19-pandemien. Alle arrangementer er blevet aflyst og dørene lukket, og museer, teatre, festivaler, spillesteder og andre kulturinstitutioner har mistet store entre- og billetindtægter.

Og selv om genåbningen er startet, bliver det en udfordring for kulturaktørerne at få gang i aktiviteterne igen. Derfor har Regionsrådet i Region Midtjylland besluttet at afsætte 80 procent af regionens udviklingsmidler for 2020 til akut corona-hjælp.

Regionen formulerer det således i handlingsplanen for kulturområdet 2020:

”Derfor lægges der op til en udmøntning af kulturindsatsen i efteråret 2020 med et særligt fokus på tilpasning af kulturlivet til de ændrede vilkår som følge af COVID-19, f.eks. genoplukning, nye digitale produktioner og udstillinger tilpasset retningslinjer for COVID-19 og digitale kompetencer.”

Der er tale om 9,5 mio. kroner fra puljen til “Udvikling og eksperimenter” og de skal være med til at skabe liv og nye aktiviteter på kulturområdet under de nuværende omstændigheder.

“Gennem de seneste måneder er det i høj grad digitale kulturoplevelser, der har samlet os og skabt mening i en tid, der har sat fællesskabet på prøve. Det er med til at understrege værdien af et levende og varieret kulturliv. Det har vi heldigvis her i Region Midtjylland, og det vil vi som region naturligvis gøre vores til, at vi også har på den anden side af den aktuelle krise,” siger formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S), til Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Derfor er der brug for en ekstra indsats

Regionsrådet har den holdning, at kulturområdet i særlig høj grad er påvirket af corona-krisen og derfor har brug for en ekstraordinær indsats. Argumenterne for afsætte 9,5 mio. kroner til kulturlivet er følgende:

  • Kulturen er et af de områder i vores samfund hvor nedlukningen er mest udpræget, da f.eks. teater, forestillinger, koncerter, festivaller m.m. netop er begivenheder der samler folk. 

  • Kulturen er samtidig et af de steder der vil være lukket ned længst, og det er en stor udforing, at der ikke er nogen billetindtægter i en meget lang periode. Det forværres af at kulturområdet er kendetegnet ved, udover enkelte store institutioner, en lang række mindre og selvstændige aktører med en i forvejen skrøbelig økonomi. 

  • Kulturen er et af de områder, der vil have mest brug for hjælp til genåbning (sammen med turismen) da mange mennesker vil være meget forsigtige med at vove sig ud i større forsamlinger igen. Det kan komme til at kræve en meget lang tilvænningsperiode før vi er tilbage til et normalt kulturforbrug. Fremover vil det dog kræve at kulturinstitutionerne og koncertarrangørerne m.m. er i stand til at tilpasse sig de nye adfærdsreguleringer som vi kommer til at leve med i fremtiden. Det vil kræve stor opfindsomhed og kreative løsninger af et kulturliv, der er økonomisk i knæ. 

  • Endelig vil behovet for kulturen og kulturens samlingssteder blive meget stort efter krisen. Der er hurtigt opstået et meget stort behov for fællesskaber i tiden med nedlukning og isolation, og samtidig har vi brug for gennem kulturen at forstå vores nye livsvilkår. Det internationale kultursamarbejde vil også blive meget vigtigt fremover for at vise vejen mod større international samhørighed, og for at modvirke en alt for lukket og nationalistisk verdensopfattelse i tiden efter corona-krisen. 

Tilbage i omdrejninger

Der kan søges støtte til følgende udviklingsprojekter skabt som følge af, eller i forbindelse med, corona-krisen:
 

  • Der kan både være tale om at skabe et nyt projekt under de nuværende rammer i samfundet, tilpasning af et eksisterende projekt til den aktuelle samfundssituation. 

  • Der prioriteres projekter, der arbejder aktivt for at nå bredt ud i regionen og deler den erfaring og nye viden, der opstår i forbindelse med projektet, med andre. Det kan f.eks. være via de kulturfaglige netværk i regionen. 

  • Projekter skal være skabt i et partnerskab mellem flere aktører i regionen og understøtte fællesskaber. 

  • Kravet om medfinansiering sænkes til 25% for at imødegå kulturinstitutionernes pressede økonomi som følge af lang tids nedlukning.