Del artiklen:

Virksomheder sikres over 100 milliarder kroner ved at forlænge betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.