Del artiklen:

Der er mod udgangen af maj 72.000 aktiesparekonti i danske pengeinstitutter, viser rundspørge.