Del artiklen:

Realdania har udgivet ’Længe leve landsbyerne’. Det er et bud på, hvordan kommuner kan planlægge strategisk og sikre levedygtige landsbyer. Metoden er udviklet i samarbejde med Holstebro, Vejen og Norddjurs Kommuner.

Af Lene Vind,

Siden 2019 har ’Lov om strategisk planlægning for landsbyer’ gjort det lovpligtigt for kommunerne at arbejde strategisk med deres landsbyer. Formålet er skabe bedre forudsætninger for gode hverdagsliv i landsbyerne ved at tage stilling til, hvilke landsbyer der skal vokse, hvilke der skal omstilles, og hvilke der skal tilpasses.

Realdania har nu offentliggjort ’Længe leve landsbyerne’, der er et bud på, hvordan kommunerne i praksis kan gå til den strategiske planlægning lokalt.

”Metoden er ikke en manual til landsbylukning – men et redskab til at identificere nye muligheder på tværs af kommunen. Vi skal fortsat kunne besøge og leve aktive liv i landsbyerne – også selvom landdistrikterne er under forandring, og købmanden drejer nøglen om,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, i en pressemeddelelse.

Udvikling af hver enkelt landsby

Metoden viser, hvordan kommunerne gennem en grundig kortlægning og analyse af geografi, demografi og civilsamfund i kommunen kan opstille realistiske mål og virkemidler for deres forskellige landsbyer.

”Der er ikke enkle svar på, hvordan kommunerne skal gribe det strategiske arbejde med landsbyerne an. Men håbet er, at metoden og de værktøjer, den indeholder, kan inspirere, kickstarte eller kvalificere kommunernes arbejde med strategisk planlægning over hele landet”, siger Nina Kovsted Helk.

Et redskab til realistiske mål

Antallet af indbyggere i landdistrikterne er faldet siden 1800-tallet og det er en udvikling, der er kommet for at blive. Mange steder er det derfor i dag vanskeligt at drive skoler og dagligvarebutikker. Tomme huse forfalder, rutebilen kører udenom, og de yngre borgere flytter til de større byer. Det kræver aktiv stillingtagen og nye strategier for landsbyernes udvikling. 

”Kommunerne har ofte veludviklede planer for større byer og vækstområder – men der er i den grad også behov for strategiske planlægning, når det kommer til vores landsbyer og områder, der oplever fraflytning og negativ vækst,” siger Nina Kovsted Helk.  

Hun mener også, at uden en samlet plan, er der en risiko for, at de dårligst stillede landsbyer bliver ladt i stikken, mens de bedst stillede, ikke får de rette forudsætninger for videre udvikling. 
Metoden i ’Længe leve landsbyerne’ er udviklet for at hjælpe kommunerne med at sikre levedygtige landsbyer i fremtiden.

Fakta om metoden i Længe leve landsbyerne 

Metoden viser, hvordan kommunen kan opstille differentierede målsætninger, delmål og virkemidler for de lokale landsbyer ved at kortlægge de geografiske og demografiske forhold i kommunen samt kortlægge landsbyernes civilsamfundsstyrke.

Metoden er udarbejdet af konsulentvirksomheden Hjortkjær, der laver strategisk rådgivning om by og land. Som underrådgiver har Urland ApS udarbejdet den geografiske og demografiske kortlægning. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Realdania.

Metoden er udviklet i samarbejde med de tre kommuner, Holstebro, Vejen og Norddjurs Kommune.

Kilde: Realdania/ ‘Længe leve landsbyerne’