Del artiklen:
EU-Kommissionen anbefaler Danmark at fremrykke modne offentlige investeringer.
EU-Kommissionen anbefaler Danmark at fremrykke modne offentlige investeringer. - Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

EU-Kommissionen anbefaler at fremrykke offentlige investeringer. Det sker, netop som regeringen forhandler med kommuner og regioner om anlægsrammen for 2021.

Af Arne Ullum, [email protected]

EU-Kommissionen anbefaler at “fremrykke modne offentlige investeringer for at “opretholde økonomien og støtte den efterfølgende genopretning”.

Det fremgår af den anbefaling, som kom fra EU-Kommissionen onsdag før Kristi Himmelfartsdag.

EU-anbefalingen kommer netop som KL og regeringen forhandler om kommunernes økonomi i 2021, og her spiller kommunernes ønske om en større anlægsramme en central rolle.

Det kan dog blive en hæmsko for kommunernes ønsker, at EU især anbefaler Danmark at øge investeringerne inden for klima og digitalisering og ikke blot generelle investeringer i f.eks. skoler og daginstitutioner. Ifølge en ny rundspørge udgør generelle anlægsinvesteringer den største del af kommunernes planlagte investeringer i 2021.

“Fokuser investeringer indenfor det grønne område og digital transition, i særdeleshed på ren og effektiv produktion og brug af energi, bæredygtig transport samt forskning og innovation,” lyder den klare anbefaling fra EU.

Selvom Danmark i sit såkaldte konvergensprogram har meddelt EU –  at den offentlige saldo som andel af bruttonational-produktet vil falde fra et overskud på 3,7 procent i 2019 til et rekordunderskud på 8,0 procent i 2020 – så ryster EU ikke på hånden.

“Generelt er de foranstaltninger, Danmark har truffet, i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommissionens meddelelse om et koordineret økonomisk svar på COVID-19-udbruddet,” hedder det i EU-Kommissionens anbefalinger.

EU anbefaler efterfølgende anbefalinger

Selvom EU-Kommission anbefaler den danske regering at bruge flere penge, så påpeger kommissionen samtidig, at det er vigtigt at “omlægge finanspolitikken for at opnå en holdbar finanspolitik på mellemlang sigt.”

EU-Kommissionen anbefaler med andre ord, at Danmark allerede nu forbereder sig på opstramning af finanspolitikken, når økonomien er ovre effekterne af coronakrisen.