Del artiklen:

Sundheds- og ældreministeren vil gerne forbedre forholdene for ældre, men det skal ske med velfærdslov.