Del artiklen:
Støtten kommer til at gå til driften af Den Fynske Landsby, for det koster at have både dyr og vedligeholdelseskrævende bindingsbygninger.
Støtten kommer til at gå til driften af Den Fynske Landsby, for det koster at have både dyr og vedligeholdelseskrævende bindingsbygninger. - Foto: Den Fynske Landsby/Odense Bys Museer

Odense Bys Museer har fået overraskende stor støtte fra 400 privatpersoner via en mulighed i Ligningsloven. Opbakningen til kulturinstitutionerne betyder meget i disse coronatider, hvor billetindtægter udebliver.

Af Lene Vind,

”Tak for støtten”, skriver museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesen på Odense Bys Museers hjemmeside. For selvom museet ikke har fået millionbeløb i hjælp i forbindelse med coronakrisen ligesom f.eks. Zoo i København eller Den Blå Planet har fået, har Odense fået flere nye støtter i lokalområdet, og det betyder rigtig meget.  ”Vi er umådeligt glade for den store støtte. Jeres opbakning betyder rigtig meget for os. I er med til at holde hånden under Odense Bys Museer og sikre kulturarven fremover,” skriver Torben Grøngaard Jeppesen til de glade givere.

400 privatpersoner har valgt at støtte Odense Bys Museer med et bidrag på minimum 200 kroner, og derudover har 300 personer købt årskort, selvom museerne er lukkede.

Mange af de gæster, der under normale omstændighed besøger Odense Bys Museer, er udenlandske turister, men støttekronerne er i høj grad kommet fra odenseanere og fynboer – både gamle og unge, kendte og ukendte, enlige og familier. Derfor mener museumsdirektøren, at lokalt er det nye sort.

Mulighed for at modtage gaver

I modsætning til de store indsamlinger har Odense Bys Museers kampagne været mere beskeden både med hensyn til penge og mængde. Og egentlig var udgangspunktet ikke en støtteindsamling.

“Ved Odense Bys Museers overgang til selveje pr. 1. januar 2018 blev vi opmærksom på, at vi kunne ansøge om at få del i en særlig momspulje* på finansloven. Denne mulighed kræver dog, at vi har mindst 101 personer, som giver hver en støtte på minimum 200 kroner,” forklarer Torben Grøngaard Jeppesen.

I forbindelse med museernes nedlukning den 12. marts og de forventelige konsekvenser heraf, besluttede Odense Bys Museer at iværksætte en kampagne for at få det krævede antal støtteportioner, og der blev udsendt en besked til årskortholderne.

“Vi blev faktisk meget overrasket over, at det gik så hurtigt. Corona-tiden har afgjort haft indflydelse. I løbet af få dage have vi modtaget beløb fra over 400 personer, hvoraf nogle havde givet beløb større end de 200 kroner. Vi er således nået op på en donation samlet på 100.000 kroner,” siger Torben Grøngaard Jeppesen.

Brug for flere penge I samme periode havde museerne også gang i en kampagne med formål at få flere odenseanere/fynboer til at købe årskort.

“Vi ved, at årskortholdere er meget glade for at bruge især Den Fynske Landsby og Møntergården, herunder børneaktiviteterne sidstnævnte sted. Et årskort er således favorabel for vores lokalbefolkning og vi får – forhåbentligt – nogle gode ambassadører. Denne kampagne gav også mange nye.” Der har ikke fra museernes side været tale om en egentlig støtteindsamling – i hvert fald endnu, for museerne kunne godt bruge pengene, for de ikke har åbent endnu.  

“Vi har indtil videre undladt at lave en indsamlingskampagne for at modstå tabet af udenlandske gæster. Jeg kan være i tvivl om, hvorvidt det ville være en god ’salgsbar’ historie? Det er nok lettere, hvis man går ud og melder, at man begynder at aflive dyr i en zoologisk have,” siger Torben Grøngaard Jeppesen. 
Det er dog ikke slut med de økonomiske bekymringer. Museerne er stadig lukkede, huse, gårde og haver i Den Fynske Landsby skal vedligeholdes, dyrene passes og plejes og nye arkæologiske fund bringes i sikkerhed.

“Med H.C. Andersens Hus, Den Fynske Landsby med flere udgør entreindtægter fra udlændinge 65 procent af alle vore entreindtægter, og disse besøg ligger primært fra juni og fremefter. Her kommer vi til at mangle mange millioner,” siger museumsdirektøren.

I øvrigt bliver de indkomne støttebeløb brugt til driften af Den Fynske Landsby, herunder pasning af dyrene, og til vedligeholdsopgaver på de mange gamle fynske bindingsværksgårde, -huse og møller.

Fakta
* Uddrag af Ligningsloven, som museumsdirektøren refererer til:

Godkendelse efter ligningslovens § 8 A af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. forudsætter, at følgende grundlæggende betingelser er opfyldt:

  1. Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.
  2. Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100.
  3. Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution m.v.
  4. Der skal ved afgivelse af erklæring oplyses, hvorvidt der i det forudgående kalenderår fra samme udenlandske gavegiver er modtaget en eller flere gaver, der sammenlagt overstiger 20.000 kr.
  5. Den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) overstiger 150.000 kr.