Del artiklen:

Den effektive boligskatteprocent bliver helt tilfældig, og i mange tilfælde må ejere af boliger til lav pris betale forholdsvis mere end folk i velhaver-villaer.

Af Arne Ullum, [email protected]

Boligskatten vil i 2024 udgøre et markant opgør med traditionelle socialdemokatiske slogans om de bredeste skuldre, der skal bære de tungeste læs – hvis man ser på den effektive skatteprocent. Data fra Skatteministeriet viser, at det faktisk er landets rigeste husejere på Frederiksberg, som får landets laveste beskatning.

Som du kan se på kortet, så vil de effektive boligskatteprocenter i landets kommuner blive helt tilfældige.

Boligejerne i Ringkjøbing-Skjern vil blive beskattet med over een procent, mens husejerne i Gentofte slipper med godt tre kvart procent.

Skævhederne i boligbeskatningen er opstået som en konsekvens af skattestoppet fra starten af nullerne og ikke mindst sammenbruddet i ejendomsvurderingerne. Alle partier bag boligskatteforliget – det vil sige Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance – indgik i dag en aftale, som vil fastholde skævhederne i yderligere tre år frem til 2028.

Skævhederne har især favoriseret husejerne i bykommuner som Frederiksberg, København, Gentofte og Århus, og her kan boligejerne se frem til at beholde en lav beskatning af deres bolig.

Til gengæld må en række af landets fattigste boligejere se frem til, at de skal fortsætte med at betale en meget høj boligskat i en længere periode.

Som du kan læse særskilt i artikel på NB-Økonomi (låst), så viser et simpelt uvægtet gennemsnit af den effektive boligbeskatning for henholdsvis et billigt, et dyrt og et typisk hus i alle landets kommuner, at der ikke som tidligere er noget klart billede af, at husejerne i kommuner med de dyreste huse beskattes hårdest.


Sådan har vi gjort:

Skatteministeriet har offentliggjort tal for beskatningen af et såkaldt billigt, et dyrt og et typisk hus i alle landets kommuner. NB-Økonomi har taget et simpelt gennemsnit af den effektive beskatningsprocent for de tre hustyper i hver kommune, og det er det, som du kan se i kortet.