Del artiklen:

En økonomisk rapport om effekten af coronatiltag peger på store risici ved genåbning.

En hurtigt udarbejdet rapport, der har kigget på de økonomiske konsekvenser af nedlukningen af Danmark og den potentielle genåbning, peger på, at alt er usikkert, og at der er store mulige omkostninger ved både at åbne for hurtigt og for langsomt.

Det fremgår af rapporten, der er lagt på Finansministeriets hjemmeside. De tre økonomer, der har arbejdet på rapporten siden sidste uge, vurderer:

– Det vurderes som et groft skøn, at de danske tiltag – efter første fase af genåbningen – har en samlet virkning svarende til en reduktion af bruttonationalproduktet med godt 2,5 procent.

Ud over gentagne forklaringer af, at det er meget svært at konkludere noget, konkluderer rapporten, at når man sammenstiller de sektorer, der er hårdest ramt af nedlukningen, med dem, der udgør den største smitterisiko ved en genåbning, er der sammenfald.

– Den sammenstilling viser, at aktiviteter med stor samfundsøkonomisk betydning, for eksempel vurderet ud fra beskæftigelse eller værditilvækst, også har et højt smittetryk.

– En genåbning af økonomien involverer uundgåeligt en afvejning af sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser, hedder det i rapporten.

/ritzau/